KOMS: Održana konferencija Mladi u medijskom ogledalu

Krovna organizacija mladih Srbije je održala konferenciju "Mladi u medijskom ogledalu" u četvrtak, 3. februara 2022. godine u Mama Shelter-u u Beogradu.
Mladi u medijskom ogledalu

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja Mladi u medijskom ogledalu 2021, koje se objavljuje petu godinu zaredom. Tema istraživanja je slika mladih u medijima, odnosno kako i koliko mediji izveštavaju o mladima.

Imajući u vidu aktuelnu temu dodele državne pomoći mladima u iznosu od 100 €, kao i rezultate istraživanja koji pokazuju da se mladi u medijima i u programima političkih partija ne pominju u dovoljnoj meri i na odgovarajući način, na konferenciji je najavljen monitoring izborne kampanje koji će KOMS realizovati, sa posebnim osvrtom na političku participaciju mladih i prisustvo mladih u medijima.

Ključni nalaza istraživanja:

  • Broj sadržaja o mladima je dvostruko veći u odnosu na prošlu godinu, pre svega zbog detaljnijeg izveštavanja o crnoj hronici i teme vakcinacije mladih.
  • Na jednu vest o aktivizmu, dođe 13 vesti iz crne hronike.
  • O kulturnim sadržajima za mlade i omladinskom aktivizmu izveštava se veoma retko.
  • Mladi se u pozitivnom kontekstu prikazuju u svakom šestom tekstu ili prilogu. Negativan kontekst je tri puta češći.
  • Ako su mladi prikazani u negativnoj konotaciji, najčešće su predstavljeni kao nasilni, nemoralni i promiskuitetni.
  • Mladi su i u 2021. prikazani kao vrlo homogena grupa: prostor za mlade koji imaju invaliditet, u lošoj su materijalnoj situaciji, pripadaju manjinskoj naciji ili seksualnoj orijentaciji iznosi tek 5%.
  • Muški akteri su dvostruko zastupljeniji od ženskih u javnosti.
  • Mejnstrim mediji su, bez obzira na svoju uređivačku poziciju, odgovorno izveštavali o vakcinaciji mladih i podsticali je.
  • Omladinski portali pokazali su daleko veći senzibilitet za izveštavanje o omladinskom aktivizmu od mejnstrim medija.
  • Iako su najzastupljenije druge teme i formati, većina jutjuberki povremeno koristi svoje platforme kako bi progovorile o temama od šireg društvenog značaja, pre svega o rodnoj ravnopravnosti i mentalnom zdravlju.

Na samom kraju konferencije, zvanično je najavljen monitoring izborne kampanje koji će KOMS sprovoditi. Biće vršen monitoring i predsedničke i parlamentarne izborne kampanje. Planirano je da se prati ko se obraća mladima, na koje teme, putem kojih kanala komunikacija i na koji način. Na nedeljnom nivou ćemo objavljivati preseke rezultata monitoringa.

Verujemo da ćete prepoznati značaj ovog istraživanja, koje u celosti možete pronaći na našem vebsajtu: Mladi u medijskom ogledalu 2021.

Snimak cele konferencije možete pogledati ovde: Mladi u medijskom ogledalu (03.02.2022.)

_____________

Ovo istraživanje izradila je Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa DW Akademijom, Institutom za medije i različitosti, Asocijacijom Lokal Pres i Novim Magazinom. Istraživanje je nastalo u okviru projekta DW Akademie Young Media – Media for and with young people, koji podržava Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju Savezne Republike Nemačke i DW Akademie kao i projekta MLADI: Media literacy alliance and digital importance, koji podržava Delegacija EU u Srbiji.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: