Interkulturno komuniciranje – besplatna radionica za studente

U Studentskom kulturnom centru Beograd u četvrtak 20. maja 2021. godine biće održana besplatna radionica za studente pod nazivom "Interkulturno komuniciranje". Predavač je prof. dr Ljiljana Manić, sa Visoke škole socijalnog rada iz Beograda.
Interkulturno komuniciranje

Na radionici „Interkulturno komuniciranje“ će biti objašnjene najčešće prepreke koje otežavaju ili čak onemogućavaju komunikaciju u interkulturnim susretima, i date smernice za njihovo prevazilaženje. Posebna pažnja biće posvećena razlikama u tumačenju neverbalne komunikacije i stereotipima u vezi sa pripadnicima drugih kultura. 

Iako je komunikacija među pripadnicima različitih kultura postojala oduvek, zbog ubrzanog razvoja tehnologije, procesa globalizacije i migracija stanovništva, ljudi danas više nego u prošlosti stupaju u kontakt sa pripadnicima drugih kultura. Zato je poslednjih decenija proučavanje interkulturne komunikacije postalo veoma značajana tema. Interkulturno komuniciranje predstavlja takvu komunikaciju u kojoj su kulturne razlike dovoljno snažne da utiču i dovode do određenih promena u načinu na koji se učesnici razumeju. Ovom temom bave se naučnici (komunikolozi, sociolozi, antropolozi, psiholozi), ali i poslovni ljudi koji sarađuju sa kompanijama iz udaljenih delova sveta.  

Ovim putem se pozivaju studenti na besplatnu radionicu koju organizuje Studentski kulturni centar Beograd (SKC) koja će biti održana u četvrtak 20. maja 2021. godine, sa početkom u 18.00 časova u Velikoj sali.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: