Stipendije Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta“ za školsku 2017/2018. godinu

Fondacija "Novi dobrotvori Univerziteta" raspisala je Konkurs za dodelu četiri stipendije za školsku 2017/2018. godinu studentima Univerziteta u Beogradu.

Fondacija „Novi dobrotvori Univerziteta“ raspisala je Konkurs za dodelu četiri stipendije za školsku 2017/2018. godinu studentima Univerziteta u Beogradu, i to po jedna stipendija studentima sa:

 • Grupacije prirodno-matematičkih nauka,
 • Grupacije tehničko-tehnoloških nauka,
 • Grupacije medicinskih nauka,
 • Grupacije društveno-humanističkih nauka.

Na Konkurs se mogu prijaviti 4 studenta osnovnih i master akademskih studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

 • redovno upisivanje školske godine,
 • visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 9,00.
 • drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl.).

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1,
 • Uverenje fakulteta o upisu školske 2017/2018. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
 • Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
 • Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.

Rok za podnošenje prijava je od 04. decembra 2017. godine do 26. januara 2018. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon (011) 3207-426 i na internet stranici Univerziteta u Beogradu: www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“.

Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

Izvor: www.najstudent.com

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: