Raspisan konkurs za studentske stipendije

Opštinska uprava u Sremskim Karlovcima raspisala je konkurs za dodelu stipendija studentima.

Pravo na stipendiju imaju redovni studenti visokoškolskih ustanova čiji su osnivači Republika Srbija i Autonomna Pokrajina Vojvodina pod uslovom da su upisali jednu od godina osnovnih ili diplomskih akademskih studija od druge do poslednje, da studiraju na teret budžeta, kao i da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 9,00. Osim toga uslov je i da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu, da su položili ispite iz prethodnih godina te da imaju prebivalište u Sremskim Karlovcima najmanje tri godine.

Rok za prijavljivanje je 16. novembar, a uz prijavu kandidati treba da dostave uverenje o upisanom zimskom semestru sa stepenom studija, dokaz da studiraju na teret budžeta, kao i uverenje o visini prosečne ocene tokom studija i položenim svim ispitima iz prethodne godine s brojem ESPB-a. Neophodni su i uverenje o tome da tokom studija nisu obnavljali godinu, fotokopija indeksa, dokaz o prebivalištu i izjava podnosioca prijave, overena u opštini ili sudu, da nije korisnik stipendije po Zakonu o učeničkom i studentskom standardu, odnosno ukoliko postane korisnik, da će se odreći opštinske ukoliko u međuvremenu ostvari pravo na nju.

Stipendije se isplaćuju od 1. decembra 2016. godine do 30. novembra 2017. s tim što u julu i avgustu nema isplata. Odluku o visini i broju stipendija za akademsku 2016/2017. godinu donosi Opštinsko veće na osnovu Odluke o budžetu.

Korisnik gubi pravo na stipendiju u slučaju netačno prikazanih podataka, promene prebivališta, ukoliko napusti redovno školovanje i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Prijave na konkurs treba dostaviti na adresu: Opština Sremski Karlovci, 21205 Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića 1, s napomenom „Prijava na konkurs za dodelu stipendija studentima“ i to u zatvorenoj koverti.

Foto: www.karlovci.org.rs

Izvor: www.dnevnik.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: