Mozzart program stipendiranja

Mozzart kompanija organizuje dugoročni program stipendiranja i obuke sa ciljem pružanja podrške budućim softverskim inženjerima i analitičarima. Želimo da na ovaj način zajedno postavimo visoke ciljeve u obrazovanju i karijeri.

Izabrani studenti će najviše dve godine pohađati obuku koja uključuje po 360 sati praktičnog sticanja znanja kroz konkretne projekte u kompaniji Mozzart, a koja će se održavati tokom cele godine. Izabranim studentima se dodeljuje novčana podrška na mesečnom nivou po akademskoj godini.      

Za program stipendiranja mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Kandidati koji po prvi put upisuju četvrtu godinu osnovnih studija na fakultetima i univerzitetu
 2. Kandidati koji će tokom naredne akademske godine upisati master studije
 3. Kandidati moraju da imaju prosečnu ocenu studija 8.5 ili više
 4. Kandidati moraju da budu državljani Republike Srbije
 5. Kandidati moraju da imaju prebivalište u Republici Srbiji
 6. Kandidati ne smeju biti primaoci bilo koje druge stipendije ili novčane nadokande koja ih obavezuje da rade za određenu kompaniju u bilo kom periodu tokom studiranja i nakon diplomiranja
 7. Kandidati ne smeju da budu članovi uže porodice zaposlenih u Društvu Mozzart d.o.o. (npr. supružnici, rođena ili usvojena deca, braća, sestre itd.)

Kandidati moraju prilikom prijave da podnesu sledeća skenirana originalna dokumenta:

 1. Potvrdu fakulteta da student prvi put upisuje četvrtu godinu studija
 2. Potvrdu o prosečnoj oceni tokom studiranja (skenirane popunjene stranice indeksa)
 3. Ličnu kartu
 4. Biografiju, koja uključuje sve relevantne nastavne i vannastavne aktivnosti
 5. Motivaciono pismo

Prijave koje ne sadrže sva navedena dokumenta neće biti uzete u razmatranje.

Ukoliko ste zainteresovani, molimo Vas da svoje prijave sa svim zahtevanim dokumentima pošaljete na e-mail stipendija@mozzartbet.com.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 31.08.2016.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Za više informacija preuzmite konkurs – konkurs za stipendiranje – Mozzart (1)

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: