Konkursi Carlsberg i Dunđerski Fondacije

Novoosnovana Carlsberg i Dunđerski Fondacija, koja ulaže u razvoj nauke i obrazovanja, očuvanje kulturne baštine, zaštitu životne sredine i podizanje svesti društva o aktuelnim socijalnim problemima, otvorila je prve konkurse i pozvala zainteresovane da počnu sa apliciranjem i prijavom projekata.

Kada je reč o razvoju nauke i obrazovanja, studenti osnovnih akademskih studija Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, studijskog programa Biotehnologija – modul Prehrambena biotehnologija i studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo, mogu da konkurišu za 10 stipendija u pojedinačnom iznosu od 120.000 dinara. Tu je i prilika za istraživače Tehnološkog fakulteta i Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u vidu konkursa za dodelu tri jednokratna granta u pojedinačnom iznosu od 150.000 dinara.

Otvoren je i konkurs za projekte očuvanja kulturne baštine Vojvodine, čiji je cilj obnova istorijskog nasleđa lokalnih zajednica u Vojvodini, istraživanje istorije porodice Dunđerski, kao i razvoj lokalne kulture sa idejom ostvarivanja trajnog doprinosa negovanju zdrave društvene zajednice.

Tu je i konkurs za projekte zaštite životne sredine, kroz podsticanje i nagrađivanje projekata relevantnih u ovoj oblasti. Njihova praktična primena treba da se ogleda u efikasnijem iskorišćenju prirodnih resursa, uštedi energije, očuvanju prirodnih staništa, promociji reciklaže, kao i uopšte – u unapređenju prirodnog okruženja i smanjenja štetnog uticaja na prirodu.

Uslovi svih konkursa nalaze se na web sajtu fondacije: www.cdfondacija.rs.

Kroz Carlsberg i Dunđerski Fondaciju, kompanija Carlsberg Srbija nastavlja da neguje bogatu tradiciju ulaganja u dobrobit društva, poteklu od dva pasionirana ljubitelja piva i dobročinitelja – Jakob K. Jakobsena, osnivača pivare Carlsberg u Kopenhagenu i Lazara Dunđerskog, osnivača pivare u Čelarevu.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: