Konkurs za Sakura stipendije

U cilju promovisanja izučavanja svih aspekata japanskog društva i kulture u Republici Srbiji, kao i jačanja srpsko-japanskog prijateljstva, kompanija JT International a.d. Senta, koja posluje u sastavu Japan Tobacco International grupe, u saradnji sa Ambasadom Japana u Republici Srbiji raspisuje: KONKURS 2017-2018. za dodelu pet stipendija u iznosu od po 100.000 dinara za izradu istraživačkog rada na temu u vezi sa Japanom.

Pravo učešća na konkursu imaju:

Studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija svih akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji i istraživači koji nisu u stalnom radnom odnosu.

Za učešće na konkursu potrebno je podneti predlog istraživačkog rada na temu u vezi sa Japanom prema obrascu za prijavu na ovom sajtu, iz jedne od sledećih oblasti:

 • Društvenih i humanističkih nauka (ekonomije, prava, političkih nauka, filozofije, japanskog jezika i književnosti)
 • Kulture i umetnosti
 • Kaizen menadžmenta

Potrebna dokumenta za učešće na konkursu:

 • Popunjena prijava
 • Popunjene, overene stranice važećeg indeksa sa osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji
 • Diploma završenog fakulteta sa dodatkom diplomi, odnosno uverenjem o položenim ispitima ukoliko je kandidat završio studije ili je na postdiplomskim ili doktorskim studijama
 • Za istraživače – spisak naučnih radova
 • Uverenje, odnosno potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje ili PIO fonda Srbije da kandidat nije na evidenciji lica u radnom odnosu
 • Lična karta ili pasoš
 • Preporuka profesora osnovnih, postdiplomskih ili doktorskih studija akreditovanih univerziteta u Republici Srbiji

Popunjenu prijavu na srpskom ili engleskom jeziku i ostala navedena dokumenta, skrenirana i u PDF formatu, možete poslati elektronskom poštom na adresu konkurs@sakurastipendije.rs.

Prijave moraju stići na navedene adrese najkasnije do 15. januara 2018. do 17 časova.

Od uredno podnetih prijava, komisija će izabrati 5 (pet) učesnika, podnosilaca predloga istraživačkog rada, koji će steći pravo na pojedinačnu stipendiju u iznosu od 100.000 dinara ukoliko najkasnije do 3. septembra 2018. godine do 17 časova, pošalju istraživački rad prema podnetom predlogu elektronskom poštom na adresu konkurs@sakurastipendije.rs.

Ukupan iznos pojedinačne stipendije od 100.000 dinara izabranim učesnicima daje se za period izrade istraživačkog rada i biće isplaćen u dva jednaka dela na sledeći način:

 • avansni deo ukupnog iznosa od 50.000 dinara u roku od 30 dana od objave imena izabranih stipendista
 • iznos od 50.000 dinara u roku od 30 dana od kada komisija oceni da je podnet istraživački rad usklađen sa podnetim predlogom, odnosno prijavom na konkurs.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. februara 2018. godine, a komisija će verifikovati podnete radove dana 16. februara 2018. godine, i to na internet stranici www.sakurastipendije.rs.

Svi zainteresovani  mogu dobiti dodatne informacije ukoliko pošalju pitanja na e-mail adresu: konkurs@sakurastipendije.rs.

NAPOMENA: Učesnici koji ne podnesu rad u predviđenom roku ili čiji rad komisija oceni kao neusklađen sa podnetim predlogom, odnosno prijavom na konkurs, a primili su avansni deo uplate stipendije, ne ostvaruju pravo na puni iznos stipendije i u obavezi su da avansni deo vrate davaocu stipendije.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: