Svetski omladinski talas traži nove članove!

U okviru projekta „Međunarodna studentska nedelja u Beogradu 2016 – ISWiB 2016“, omladinsko udruženje „Svetski omladinski talas“ (SOT) poziva sve mlade zainteresova ne da se prijave za volontiranje u organizaciji najvećeg studentskog festivala u Jugoi stočnoj Evropi.

Od 2006. godine, Beograd je domaćin jednog od najpoznatijih studentskih dešavanj a u Evropi koje svake godine okupi oko 150 studenata iz 40 zemalja sveta. , „Međuna rodna studentska nedelja u Beogradu“ (engl: International Student Week in Belgrade – ISWiB) je vremenom postala stecište mladih kako iz zemlje i regiona, tako i iz Evrope , ali i ostalih delova sveta. Tokom ovih devet godina, na festivalu je ukupno učestvov alo preko 1000 domaćih i inostranih studenata, a više od 500 volontera je pomoglo u realizaciji projekta. Godinama unazad, projekat je ostvarivao saradnju sa velikim broj em partnerskih organizacija iz Srbije i drugih zemalja poput Portugala, Slovenije, Češke, Nemačke i ostalih.

Tokom naredne godine, „ISWIB“ festival će proslaviti svoj jubilej. U čast obeležavanja desetog festivala, SOT je u potrazi za novim članovima tima koji će tokom višemeseč nog rada na projektu doprineti realizaciji projekta planiranog za leto 2016. godine.

Ukoliko:

ste student bilo kog profesionalnih usmerenja;

živite u Beogradu;

dobro poznajete engleski jezik;

imate volju za timskim radom u neformalnom okruženju;

želite da steknete iskustvo rada na uspešnom omladinskom međunarodnom projektu sarađujući sa ostatkom tima i svojim kolegama – prijavite se!

Detaljnije informacije i prijava za konkurs se nalaze na www.iswib.org.

Rok za prijavu je 14.oktobar 2015. godine!

„Svetski omladinski talas“ je omlaidnska neprofitna, nepolitička i nevladina organizacija osno vana 2005. godine, poznata po „ISWiB“ festivalu kao svom najvećem dosadašnjem projetku. Ciljevi osnivanja i razvitka Svetskog omladinskog talasa su podsticanje i promocija studentskih i omladinskih projekata i ideja, unapređivanje saradnje domaćih i inostranih studenata i omla dine, podsticanje bliže regionalne saradnje i etničkog dijaloga između nevladinih organizacij a različitih zemalja, kao i borba protiv ksenofobije, predrasuda, rasizma i sve to kroz proces int enzivne interkulturne razmene.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: