Potrebni učesnici/e za #EuroMedTC16 trening u Barseloni

Katalonska krovna organizacija mladih (CNJC) zajedno sa KOMS-om kao partnerskom organizacijom dobila je Erazmus + podršku za Evro-mediteranski projekat #EuroMedTC16: “Za saradnju mladih širom Mediterana!” (For youth cooperation across the Mediterranean!).

Ovaj projekat ima za cilj da uključi omladinske radnike sa Sredozemlja kako bi zajednički diskutovali o ulogama koje omladinske organizacije i krovne organizacije mladih treba da igraju u suzbijanju diskriminacije, ksenofobije i širenju rasizma a sve u kontekstu nedavnih događaja i migratornih trendova. Postoje brojne kampanje solidarnosti i pokreti koji su odličan primer organizovanih grupa mladih, kao što su United for Intercultural Action European Network Against Racism, Fascism, Nationalism and in Support of Migrants and Refugees or the Refugee Welcome initiatives. Kao odgovor na ovaj kontekst jedan od prioriteta u oblasti međunarodne saradnje i interkulturalnog rada, CNJC nastoji da smesti godišnji EuroMed projekat u okvir interkulturalnosti kao i da podeli sa drugim omladinskim organizacijama strategije zagovaranja, javne pozive kao i pedagoški pristup kako bi organizacije imale spremno oruđe u borbi protiv ekstremnih i desničarskih diskursa koji se javljaju duž Euro-mediteranskog područja.

Cilj projekta je da se odgovori na dva velika izazova:

  1. Upoznavanje sa trenutnom političkom krizom u upravljanju toka migracija i azila u našim društvima razmenom primera dobre prakse na nivou javnog zagovaranja koje pokreću omladinske organizacije i krovne omladinske organizacije u suočavanju sa rasizmom i ksenofobijom.
  2. Upoznavanje sa trenutnim izazovima u menadžentu “različitosti” u Evro-mediteranskoj oblasti podizanjem kapaciteta omladinskih organizacija organizovanjem treninga za trenere o interkulturalnim izazovima i proširenjem upotrebe neformalnog obrazovanja u ovom regionu.

Ko može da se prijavi: Poziv je otvoren za 30 mladih lidera/ki iz omladinskih organizacija koje rade u Evro-mediteranskoj oblasti (kao što su Španija, Italija, Portugalija, Srbija, Slovenija, Liban, Egipat, Tunis, Izrael, Palestina, Maroko, Jordan, Zapadna Sahara, Rumunija, Grčka, Sirija, Turska, Makedonija, Hrvatska i Belgija) i bave se ljudskim pravima i interkulturalnim pitanjima, spremni da deluju kao multiplikatori aktivnosti i koji/e su u mogućnosti da učestvuju na engleskom jeziku. Učesnici/e mogu biti iz formalnog ili neformalnog obrazovnog sektora.

Od učesnika/ca se očekuje da budu otvoreni za iskustvo interkulturalnog učenja, kao i da poseduju visok stepen tolerancije, poštovanja i saosećanja za jedni druge.

Vreme i mesto održavanja obuke: Trening će biti održan od 14. do 20. februara u Barseloni. Učesnicima/cama će naknadno biti javljeno tačno mesto održavanja treninga.

Rok za slanje aplikacija je: 10. januar 2016. godine (23:59 GMT).

Popunjen aplikacioni formular: 1. For participants _ Application Form EuroMedTC16 – A1, potpisan i skeniran dokument Uslovi treninga: 2. For participants _ Commitment form – EuroMedTC16 – A1, kao i pismo podrške (popunjava organizacija ili institucija koja vas šalje): 3. For organisations_Endorsement Document Template – EuroMedTC16 – A1 poslati na: office@koms.rs.

Više informacija o projektu pronađite u nastavku: 4. Concept Note EuroMedTC16 – A1.

Srećno!

Izvor: KOMS

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: