Kosmopolis – poziv za volontere

Istraživački centar Kosmopolis sprovodi istraživanje Potencijali i perspective turističkog razvoja Beograda.

Ko može da volontira: svi studenti društveno-humanističkih i prirodnih nauka

Zadaci volontera: da anketiraju ljude koji najmanje jednu godinu žive u Beogradu, starosti od 18 do 80 godina.

Anketari će dobiti štampani material za anketiranje, a na kraju anketiranja, svaki volonter će dobiti sertifikat o volontiranju u trajanju od 360 sati.

Ciljevi istraživanja: 1) proučavanje turističkih potencijala Beograda, 2) utvrđivanje zainteresovanosti njegovih građana za promene i turistički razvoj i  3) ispitivanje stepena zadovoljstva i načina na koji  stanovnici Beograda doživljavaju život u njemu. 

Rok za prikupljanje podataka: 2 meseca (od 15. septembra do 15. novembra)

Ukoliko želite da nam se pridružite u anketiranju, molimo vas da podatke (ime i prezime, godine i broj telefona) pošaljete na adresu palmereldritch2099@gmail.com

A ukoliko niste zainteresovani za volontiranje, svakako vas molimo da popunite naš upitnik https://drive.google.com/open?id=0BwCQiw1xS35wdnU3bms4VlRfeHM i pošaljete ga na adresu:palmereldritch2099@gmail.com

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: