Konkurs za učešće u projektu „Stariji brat, starija sestra 2015-2017″

Program „Stariji brat, starija sestra“ udruženje DAJ MI RUKU sprovodi od 2011. godine u saradnji sa osnovnom školom za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju «Sava Jovanović Sirogojno» u Zemunu, udruženjem „SOCIATIVA–Psihološki kutak“, Fakultetom političkih nauka i Unijom studenata socijalnog rada. Stručnu podršku projektu pružaju prof. dr Ivan Vidanović i prof. dr Miroslav Brkić.

Glavni princip rada je uspostavljanje trajnog odnosa i interakcije između jednog studenta i jednog deteta u trajanju od najmanje godinu dana. Kroz edukativne, kulturno-zabavne i sportske aktivnosti sa detetom se radi na razvijanju i unapređenju komunikacijskih veština u cilju bolje socijalizacije i integracije u socijalnu sredinu. Više o programu na sledećem linku.

U periodu 2015-2017 godine volonteri će imati prilike da rade sa decom sa smetnjama u razvoju i ostalom socijalno ugroženom decom uzrasta od 9-16 godina, učenicima OŠ „Sava Jovanović Sirogojno“ u Zemunu. Obuku i pripremu učesnika vršiće socijalni radnici i psiholozi udruženja DAJ MI RUKU i SOCIATIVA – „Psihološki atelje“.

I faza PRIPREMA PROJEKTA (septembar – oktobar 2015)
1. Selekcija učesnika;
2. Obuka učesnika.

II faza REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI (oktobar 2015–decembar 2016)
1. Druženje volontera i deteta;
2. Zajedničke radionice svih učesnika na projektu;
3. Sastanci volontera i projektnog tima;
4.Psihodramske radionice;
5. Završna aktivnost.

III faza EVALUACIJA (januar 2017)
1. Evaluacija projekta od strane učesnika i supervizora;
2. Pisanje izveštaja;
3. Predstavljanje rezultata.

Obaveze volontera
Pravljenje individualnog programa rada, mesečnih planova poseta i izveštaja realizovanih poseta, druženje sa detetom četiri puta mesečno, vođenje dnevnika rada, prisustvo sastancima volontera sa projektnim timom, priprema i realizacija jedne radionice, rad u paru, prisustvo radionicama grupe, učešće u psihodramskim radionicama, pisanje krajnjeg izveštaja, čuvanje profesionalne tajne, zaštita podataka.


Šta se traži od volontera?

– Strpljenje i spremnost da posveti vreme detetu i projektnim aktivnostima
– Spremnost da širi pozitivnu energiju i dobro raspoloženje u odnosu sa detetom
– Samoinicijativnost, inovativnost
– Timski duh


Ko može da se prijavi?
1. Studenti treće godine Univerziteta u Beogradu:
– Fakultet političkih nauka, odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad
– Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, studijski program    Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju
– Učiteljski fakultet, studijski program za obrazovanje učitelja
2. Ostali zainteresovani sa iskustvom u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i ostalom socijalno ugroženom decom.

Intervjui sa odabranim kandidatima biće održani 19. septembra, a trodnevna obuka krajem septembra i početkom oktobra. Za sve dodatne informacije pišite nam na e-mail dajmirukusbss@gmail.com.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde: Formular za prijavu – SBSS 2015-2017.

Molimo Vas da popunjene formulare pošaljete najkasnije do 6. septembra na e-mail:
office@dajmiruku.org ili dajmirukusbss@gmail.com,
pod naslovom „Prijava za SBSS 2015-2017“.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: