Konkurs za dodelu godišnjih Volonterskih nagrada

Povodom Međunarodnog dana volontera 5. decembra 2015. godine , Regionalni volonterski centar – Pančevo raspisuje KONKURS ZA DODELU GODIŠNJE VOLONTERSKE NAGRADE.

Volontersku nagradu dodeljuje Regionalni volonterski centar – Pančevo uz podršku Počasnog žirija koji čine ugledni pojedinci iz zajednice, čija de uloga biti da izvrše selekciju kandidata i donesu odluku o nagradama. Regionalni volonterski centar – Pančevo poziva udruženja, ustanove i institucije da predlože kandidate za dodelu godišnjih volonterskih nagrada za područje Južnog Banata u slededim kategorijama:

a) Nagrada za NajVolontera/ku (prijavni formular)

Dodeljuje se pojedincima, koji su volonterskim radom doprineli delovanju za opšte dobro na teritoriji Južnog Banata u periodu od 1. novembra 2014. godine do 1. novembra 2015. godine. NajVolontera/ku mogu predložiti neprofitne organizacije (udruženja, fondacije, ustanove ili institucije sa teritorije Južnog Banata).

b) Nagrada za NajVolontersku akciju (prijavni formular)

Dodeljuje se udruženjima, neformalnim grupama, koje su realizovale volontersku akciju na teritoriji Južnog Banata u periodu od 1. novembra 2014. godine do 1. novembra 2015. godine. Volonterske aktivnosti mogu da budu iz slededih oblasti: Prevencija zavisnosti, Socijalne aktivnosti za decu i mlade, Briga o starijima, Kultura i umetnost, Zaštita okoline, Zaštita i zbrinjavanje životinja, Briga o siromašnima.

Konkurs je otvoren do 20. novembra 2015. godine, kriterijumi za dodelu nagrada nalaze se na slededem linku: http://bit.ly/kriterijumi. Nagrade de biti uručene na „Sajmu volontera i organizatora volontiranja“,koji de se održati u dvorani „Apolo“ u Pančevu, 5. decembra 2015. godine.

Prijave slati do 20. novembra na e-mail office@rvc.rs.

Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti Denizu Hotiju na telefon: +381 65 33 51 557 ili putem elektronske pošte denizht@hotmail.rs.

Prijave se mogu slati poštom, e-mailom ili dostaviti lično na dole navedenu adresu.

Adresa: Svetog Save 10, 26000,Pančevo; Tel: +381 63 305 816; e-mail: office@rvc.rs; sajt: rvc.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: