Detaljan vodič za studiranje u Kanadi

vodic_za_studiranje_u_kanadi_future_option

Pored veoma kvalitetnih instituicija i programa koje nudi, Kanada je privlačna i kao povoljna i bezbedna zemlja, koja nudi studentima opciju da rade tokom i nakon završenih studija. U ovom vodiču, izdvojili smo sve što je potrebno da znate o obrazovnom sistemu i uslovima za studiranje u Kanadi.

Procedura upisa na studije u Kanadi

Kanadski obrazovni sistem se razlikuje od našeg u broju upisnih rokova u toku godine, uslova koje je potrebno da ispunite za upis i studentsku vizu, ali i po dostupnim opcijama studiranja, pa zbog toga zahteva dosta detaljnog planiranja.

Upis na studije u Kanadi je proces, koji možemo podeliti na nekoliko koraka:

1. Izbor opcije studiranja, programa i obrazovne institucije – Kanada ima veliki broj kvalitetnih institucija i programa, pa odabir odgovarajućih studuha može biti izazov, ali jedno je sigurno, svaki student će u Kanadi pronaći savršenu opciju.
2. Pripremanje dokumentacije i slanje upisa – Upis i potrebna dokumentacija kojom se dokazuje da student ispunjava uslove upisa na instituciju se šalju online, putem online platforme ili se šalje direktno školi.
3. Dobijanje ponude i plaćanje depozita – Student koji je primljen na program će dobiti ponudu škole koja sadrži sve bitne informacije koje se tiču studiranja na toj instituiciji, i ukoliko je ponuda odgovarajuća student je prihvata i plaća propisani deposit, kako bi se zvanično upisao na program.
4. Apliciranje za studentsku vizu – Sa potvrdom o upisu prelazi se na završnu fazu, a to je priprema aplikacije i dokumentacije za studentsku vizu za Kanadu, podnošenje aplikacije i davanje biometrijskih podataka u najbližem VAC centru.
5. Odlazak na studije – Studenti koji dobiju pozitivan ishod aplikacije mogu slobodno da planiraju put i odlazak. Viza je validna od trenutka kada se odobri, a studenti uglavnom u Kanadu dolaze oko mesec dana pre početka programa, kako bi se pripremili i privikli na novo okruženje.


Opcije studiranja u Kanadi

Prvi korak u procesu je pronalazak odgovarajućih studija u Kanadi, bilo da je to kurs engleskog ili francuskog jezika, VET program, osnovne, master ili doktorske studije, koji se nude na kanadskim univerzitetima, koledžima i školama.
Kurs engleskog ili francuskog jezika – Kurs engleskog ili francuskog jezika je idealna opcija za one koji nisu sigurni u svoje jezičke veštine, ili na potrebnom testu za upis na studije u Kanadi, nisu osvojili dovoljan broj bodova. U skladu sa vašim potrebama kurs može da traje od četiri nedelje do godinu dana, i sa njim možete početi bilo kog ponedeljka u mesecu.
Program za stručno usavršavanje (VET programi) – Stručni programi u Kanadi, poznatiji kao Vocational Training, prema stepenu obrazovanja dolaze nakon završenog srednjeg obrazovanja a pre osnovnih akademskih studija. Programi su osmišljeni tako da studentima pruže praktične i profesionalne veštine i znanje neophodno za poslove koji su od vitalnog značaja za društvo.
Osnovne studije – Osnovne studije u Kanadi su u ponudi na univerzitetima, ali i na pojedinim privatnim i državnim koledžima i institutima. U zavisnosti od studijske oblasti, osnovne studije traju od tri do četiri godine.
Graduate i Postgraduate diploma i sertifikat – Namenjeni su studentima koji žele da nadograde znanje stečeno na osnovnim studijama, ili da ga prošire na srodne studijske oblasti, u cilju lakšeg pronalaženja posla i profesionalnog napretka.
Master studije – Master studije su u ponudi na univerzitetima, traju od jedne do dve godine i obično se nadovezuju na prethodno istraživanu oblast tokom pohađanja osnovnih studija.
Doktorske studije – Doktorske studije su najviši stepen obrazovanja u Kanadi i traju najmanje tri godine, dok za pojedine studijske programe doktorske studije traju i do šest godina.

Oblasti studiranja

Kanadski univerziteti nude preko 15.000 različitih akademskih programa iz svih oblasti ljudskog znanja i veština.
Najpopularnije studijske oblasti vezane su za biznis i menadžment, finansije i bankarstvo, marketing, naftnu i hemijsku industriju, softverski inženjering, informacione tehnologije, građevinarstvo i zdravstvenu negu.
Ništa manje nisu popularne ni prirodne i primenjene nauke, obrazovanje, kao i društvene nauke i umetnost.
U ovim oblastima zabeležen je i porast novih radnih mesta proteklih par godina.

Univerziteti i koledži u Kanadi

Kanada ima oko 96 univerziteta i stotine koledža širom zemlje, a 26 najboljih kanadskih univerziteta je rangirano na QS listi najboljih univerziteta na svetu.
Na koledžima se pretežno nude diplome i sertifikati na nivou stručnih studija ili postgraduate programa, ovi programi su fokusirani na stručno usavršavanje, razvitak poslovnih veština i sticanje upotrebljivog znanja koje se može odmah upotrebiti na radnom mestu.
Pored ovih opcija studiranja koledži nude i osnovne studije iz primenjenih nauka. Koledži uglavnom nude obrazovanje u oblastima biznisa, menadžmenta, ugostiteljstva, tehnologija, inženjerstva, IT-ja, medicinske nege, dizajna i umetnosti i sličnih oblasti.
Sa druge strane na univerzitetima se nude akademski programi visokog obrazovanja i na njima se nudi širi spektar oblasti za studiranje, koji pored navedenih oblasti podrazumeva i oblasti prirodnih nauka, pravnih nauka, medicinskih i srodnih nauka poput farmacije, veterine, stomatologije i slično.
Agencija za studiranje u inostranstvu Future Option, zvanični je predstavnik velikog broja univerziteta, koledža i škola iz Kanade, koji imaju kampuse u svim kanadskim provincijama.


Stipendije

Stipendije za studiranje u Kanadi se u najvećem broju nude za postdiplomske studije.
Stipendije mogu biti parcijalne ili pune, koje se najviše nude za studente doktorskih studija.
Za razliku od punih stupendija, parcijalne stipendije se dodeljuju od strane obrazovnih institucija za sve tipove studija i one nude umanjenje školarine za 15 do 30%.
Studenti koji su dobri u određenom sportu mogu da se kvalifikuju i za sportske stipendije na koledžima i univerzitetima.
Način prijave može da varira od institucije do institucije, kao i uslovi za dobijanje i iznos stipendije.
Studenti mogu biti razmatrani za stipendiju direktno, samim upisom na program ili može postojati odvojena prijava za stipendiju koja se podnosi kao i upis.

Uslovi za upis

U zavisnosti od opcije studiranja variraju i uslovi koje studenti treba da ispune kako bi se uspešno upisali na željeni studijski program.
Dva glavna uslova koje studenti treba da ispune, ukoliko žele da upišu studijski program, su akademski uslov i uslov znanja jezika.
Akademski uslov – Ovaj uslov znači da studenti moraju imati odgovorajući nivo obrazovanja.
Znanje jezika – Drugi bitan uslov koji studenti treba da ispune je to da imaju dovoljan nivo znanja engleskog ili francuskog jezika, koji se traži za upis na program. Studenti mogu dokazati nivo znanja jezika polaganjem nekog zvanično priznatog testa jezika, kao što su IELTS/TOEFL test za engleski jezik ili DALF/DELF za francuski.
Neki univerziteti mogu zahtevati i polaganje standardizovanih testova poput SAT za osnovne i GRE ili GMAT za master studije.
Takođe za doktorske studije često se zahteva da student ima predlog teme istraživanja.
Studenti koji upisuju kurs jezika u Kanadi, nemaju uslove za upis.

Studentska viza za Kanadu

Studentska viza je neophodna za sve koji žele da studiraju u Kanadi na studijskom programu koji traje duže od 6 meseci, a za pozitivan ishod aplikacije za vizu potrebno je ispuniti određene uslove.
Pored toga potrebno je da su finanasijski sposobni da pokriju troškove studiranja i boravka u Kanadi, zatim da planiraju da se privremeno zadrže u Kanadi i da ispune uslove koji se tiču zdravstvenog stanja i dobrog karaktera.
Aplikacija za studentsku vizu se podnosi online putem zvaničnog sajta imigracione službe Kanade i odobrava se na period trajanja programa, uz dodatnih 90 dana od završetka studija.
Studentska viza za Kanadu omogućava studentima da rade tokom trajanja vize, da povedu članove svoje uže porodice, a dalje se viza može produžiti ili promeniti u neku drugu iz Kanade.

Početak studija

Kanadski obrazovni sistem je znatno fleksibilniji, u odnosu na sisteme zemalja sa ovih prostora.
Studije u Kanadi mogu da započnu u 3 upisna roka: jesenjem, zimskom i letnjem, odnosno u septembru, januaru ili maju.
Akademska godina započinje u septembru, jesenjim upisnim rokom i tada se nudi najveći broj programa na svim institucijama.
Drugi veliki upisni rok je zimski, kada počinje drugi semestar u Kanadi. Letnji upisni rok je manji i on se najčešće nudi na koledžima, i u ovom roku se nudi upis na stručne studije, postgraduate programe, a postoje i institucije na kojima je moguće pronaći i master studije koje započinju u maju.
Studenti koji u Kanadu odlaze zbog upisa kursa engleskog ili francuskog jezika, imaju još više opcija, i ovi kursevi počinju svakog meseca, pa ovo predstavlja najfleksibilniju opciju studiranja u Kanadi.

Kako izgleda nastava

Studije u Kanadi imaju fokus na sticanje korisnog znanja i veština, na interaktivno učenje, podsticanje na razmišljanje, razvijanje analitičkih veština i kritičkog mišljenja.
Aktivnost se veoma ceni, kako tokom predavanja, tako i u grupnim projektima i vannastavnim aktivnostima.
Neke opcije studiranja stavljaju veći fokus na praktično izvođenje nastave, neke na teorijsko, dok je kod nekih opcija istraživanje i pisanje radova fokus, u svakom slučaju ono što se ceni je inovativnost, aktivnost i preuzimanje inicijative.
Nastava se izvodi u grupama sa manjm brojem studenata, kako bi pažnja predavača mogla da se usmeri na pojedince i podsticanje njihovog razvoja i napretka.
Studenti imaju na raspolaganju izborne predmete i na taj način mogu da u određenoj meri prilagode program svojim preferencijama i potrebama.


Rad u toku i nakon studiranja

Odlaskom na studije u Kanadi, studentima i njihovim partnerima se daje mogućnost da steknu vredno radno iskustvno i konekcije kojima mogu da otvore brojna vrata u karijeri.

Rad u toku studiranja

Studenti koji odlaze na studije u Kanadu, sa studentskom vizom dobijaju pravo da rade tokom studija.
Studenti imaju pravo da rade van kampusa, za bilo kog poslodavca 20 sati nedeljno tokom trajanja programa i neograničeno tokom raspusta.
Izuzetak su studenti koji upisuju kurs engleskog ili francuskog jezika, oni imaju pravo da rade samo u okviru kampusa škole i nisu vremenski ograničeni.
Da bi studenti dobili pravo rada uz studentsku vizu, moraju biti upisani kao redovni studenti na obrazovnu instituciju sa DLI liste i njihove studije moraju početi kako bi imali pravo da započnu sa radom.

Post-Graduation Work viza

Nakon završenih studija u Kanadi, većina studenata ima mogućnost da produži svoj boravak i nastavi sa radom u Kanadi, a tome služi Post-Graduation Work viza.
Ova viza je namenjena studentima koji završe stručni ili akademski program na DLI instituciji, koji traje najmanje 8 meseci.
Nakon završetka programa, studenti mogu ostati u Kanadi do 3 godine uz pravo da rade puno radon vreme i na taj način steknu neprocenjivo radno i životno iskustvo.
Trajanje ove vize zavisi od trajanja programa, tako npr. ukoliko je program trajao do 1 godine, viza se izdaje na isti period trajanja, dok za programe koji traju 2 godine i više, Post-Graduation Work viza se izdaje na period od 3 godine.

Iskustva studenata

Saveti i iskustva studenata na studijama u Kanadi, mogu biti od velike pomoći svima koji planiraju da studije nastave u nekom od kanadskih gradova.
Na taj način najbolje se nalaze sve neophodne informacije vezane za studiranje, život, zaposlenje i rad u Kanadi.
Na studentskom portalu Preko Bare za studiranje u Kanadi i Americi, možete saznati najnovije vesti i upoznati sve korake, na putu do upisa u škole u Americi i Kanadi!
Kako izgleda studentski život, kroz slike i iskustva internacionalnih studenata, možete pročitati na objavljenim tekstovima u kategoriji Iskustva i saveti studenata iz Kanade.

Future Option – Centar za studiranje u inostranstvu

Agencija za studiranje u inostranstvu Future Option, je lider u obrazovanju u zemljama engleskog govornog područja i zvanični je zastupnik preko 200 univerziteta, koledža i škola iz Australije, Kanade, Amerike, Novog Zelanda i Evrope.
Svake godine agencija, organizuje veliki broj događaja koji uključuju info sesije,seminare i sajmove, na kojima se studenti mogu informisati o svim akuenim opcijama i ponudama studija u inostranstvu.

Future Fair – Sajam obrazovanja u inostranstvu

Sajam obrazovanja i stipendija u inostranstvu „Future Fair”, koji organizuje agencija za studiranje u inostranstvu Future Option, svake godine se održava u gradovima u regionu.
Na sajmu se svake godine predstavlja veliki broj univerziteta i koledža, koji pokrivaju programe i oblasti studiranja kao sto su IT, inženjerstvo, obrazovanje, medicina, turizam i ugostiteljstvo, sport, dizajn, menadžment, pravo, poljoprivreda, ekonomija i drugi.
Sajam je jedinstvena prilika da saznate sve o opcijama studiranja, od osnovnih,master i doktorskih studija do stručnih programa i kurseva jezika, koji mogu biti dobar izbor za početak, u fazi privikavanja na okruženje i za dalji nastavak studija u inostranstvu.


Kako vam mi pomažemo

Future Option agencija za studiranje u inostranstvu ima dugogodišnje iskustvo u vođenju kompletne procedure i pomaganju studentima, da ostvare svoje planove i odu na studije u inostranstvu.
Sa stručnim znanjem i detaljnim poznavanjem procedura i svih uslova, pomažemo vam tokom celog procesa, od upoznavanja sa celom procedurom i svim njenim aspektima, preko pronalaska odgovarajuće institucije i programa, do vođenja procedure upisa i apliciranja za studentsku vizu.
Svakom studentu pristupamo individualno i trudimo se da iz svake situacije izvučemo maksimum kako pozitivan ishod ne bi izostao.
Vodimo računa da su naši klijenti u svakom trenutku dobro informisani, da znaju tačno koji je sledeći korak procedure i da se ceo proces završi blagovremeno, kako bi ishod aplikacije stigao na vreme.

Zakazivanje besplatnog savetovanja

Savetovanje u agenciji Future Option je besplatno, a naše znanje i iskustvo nam omogućava da u toku prvog razgovora, analiziramo svaku situaciju pojedinačno, vaše želje, mogućnosti i planove i na osnovu toga pronađemo i predložimo škole i studijske programe koji će vam najviše odgovarati.
Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć oko upisa na studije u Kanadi, pripreme dokumentacije i procedure za apliciranje za studentsku vizu, popunite upitnik i zakažite besplatno savetovanje sa našim savetnicima u našoj kancelariji ili online putem Viber-a, Skype-a ili Zoom-a.

(StudentskiZivot.com/PR)

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: