STAVOVI MLADIH Politika ih ne zanima, veruju u ekonomske mitove, većina bi da radi u DRŽAVNOJ FIRMI

Čak 60 odsto studenata u Srbiji smatra da je uloga države da svakome ko želi da radi obezbedi posao. Ovo je jedan od razultata istraživanja Libertarijanskog kluba (LIBEK), koje je takođe pokazalo da su studenti nezadovoljni, ali istovremeno i nezainteresovani i distancirani od političkih i ekonomskih procesa.

Istraživanje, koje se bavi razumevanjem privlačnosti ekonomskog populizma kod studenata, sprovedeno je u pet univerzitetskih gradova u Srbiji, na osam univerziteta i 36 fakulteta i pokazalo je da čak oko 60 procenata studenata u Srbiji veruje da je rešenje za zapošljavanje u subvencijama ili otvaranju novih preduzeća čiji je vlasnik država.

Upitnikom su obuhvaćeni stavovi studenata o osnovnim ekonomskim pitanjima kao što su (ne)zaposlenost, siromaštvo, subvencije, carine, privatizacija i uvoz, odnosno izvoz.

Čak 82 odsto ispitanika nije zadovoljno razvojem demokratije

Čak 82 odsto ispitanika nije zadovoljno razvojem demokratije u Srbiji, ali je, paradoksalno, značajan procenat studenata sklon da veruje u ekonomske mitove, poput onog da država treba da otvara firme koje će biti u njenom vlasništvu.

Ekonomski mitovi, u koje su studenti najviše skloni da poveruju, su da država treba da pomaže izvoz domaćih strateških proizvoda, u šta veruje čak 73,3 procenata.

Takođe, čak 66 odsto mladih kaže da ne treba uvoziti ono što se može proizvoditi u Srbiji, a nešto manji procenat, 63 odsto njih, kaže da je poljoprivreda naša karta za ubrzani razvoj.

U LIBEKU smatraju da je ovaj podatak čudan, s obzirom na to da, kako objašnjavaju, osim sklonosti ka ekonomskom nacionalizmu kroz protekcionističku politiku zaštite domaće proizvodnje, ispitanici imaju sklonost i prema diskursu o poljoprivredi kao glavnoj razvojnoj šansi.

– Interesantno je da mladi ljudi koji po generacijskoj prirodi imaju tendenciju da podržavaju urbanizaciju, izlaz iz ekonomske krize vide u okretanju agraru – kažu istraživači, uz ocenu da danas gotovo da ne postoji zemlja u svetu koja svoj ekonomski uspeh gradi isključivo na poljoprivredi.

Država može dobro da upravlja firmama kao i privatnici

Brojke pokazuju da 43,2 odsto mladih u visokoškolskim ustanovama veruje da država može podjednako dobro da upravlja preduzećima, kao i privatnici, a više od trećine smatra da su subvencije neophodne da bi se privukle strane investicije.

Politika im nije u fokusu

Političke teme, prema podacima ovog istraživanja, izgleda da nisu u fokusu mladih, jer gotovo 60 odsto ispitanika navodi da ne prati politička dešavanja, a tek svaki treći ispitanik je naveo da se uključuje i pokreće rasprave koje sadržinski imaju veze sa politikom.

– Nemogućnost da se demokratija oseti u punom kapacitetu paradoksalno dovodi do toga da mladi ne traže više demokratije, već manje. Otuda ne treba da čudi podatak da demokratski način vladavine podržava tek 46 odsto ispitanika – kažu u LIBEK-u.

Samo četiri odsto ispitanika smatra da je ekonomsko stanje dobro

U delu istraživanja koje se bavi ekonomsko ideološkim pozicioniranjem, svaki drugi ispitanik sa državnog fakulteta se na ekonomskoj skali pozicionirao umereno levo ili levo, dok je sebe tako profilisalo gotovo dve trećine ispitanika sa privatnih fakulteta.

– Ocena ekonomskog stanja u Srbiji pokazuje da svega četiri odsto ispitanika smatra da je ekonomsko stanje dobro. Svi ovi uvidi ukazuju na to da su mladi veoma nezadovoljni i distancirani od političkih i ekonomskih procesa – zaključuju istraživači.

Izvor: www.blic.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: