SHARE. CONNECT. impACT.

PERFORM u saradnji sa UNESCO programom MOST i DK Studentski grad organizuje javni događaj na kome će doktorandi i doktorandkinje iz oblasti društvenih i humanističkih nauka imati priliku da predstave svoju distertaciju/ideju kolegama, studentima, predstavnicima relevantnih ministarstava i široj javnosti.

Cilj ovog događaja je bolje povezivanje istraživača u oblasti društvenih i humanističkih nauka
i predstavljanje rada mladih naučnika javnosti i donosiocima odluka.

SHARE

Doktorandi/kinje će imati priliku da publici predstave svoju disertaciju/temu/ideju u 3 minuta i
na maksimum 5 slajdova. Ovaj kratak format omogućava naučnicima da na jedan drugačiji i
zanimljiv način predstave svoj rad publici u kojoj neće sedeti samo njihove kolege naučnici,
već i predstavnici ministarstava, medija i šire javnosti.

CONNECT

Učesnici/ce će imati priliku da se povežu sa kolegama i koleginicama kako iz svoje tako i iz
drugih oblasti naučnih istraživanja, razmene mišljenja i ideje, naprave saradnju, osmisle nove
projekte ili ponude svoju podršku i iskustvo koleginicama i kolegama koji rade na sličnim
temama.

impACT

U neformalnom dijalogu, doktorandi/kinje će moći da predstave svoj rad i ideje predstavnicima relevantnih ministarstava, čuju njihova mišljenja i koje su njihove potrebe u oblasti kojom se doktorandi/kinje bave.

Doktorand/kinja čija prezentacija dobije najviše glasova od publike dobija stipendiju od 500
evra koju može da iskoristi za učešće na nekoj od svetskih konferencija po sopstvenom
izboru.

Za one sa nešto manjim iskustvom u javnim nastupima, PERFORM je obezbedio jednodnevni
trening koji će im pomoći da što bolje predstave sebe i svoj rad. Trening će se održati 3. maja u Beogradu.

Za sve uč esnike van Beograda, PERFORM će obezbediti prevoz ili nadoknadu putnihtroškova.

Ukoliko želite da predstavite svoju doktorsku disertaciju, popunite prijavu do 30. aprila

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: