Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu

Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu otvoren je kao Akademija primenjenih umetnosti 1948. godine. Preteče ove ustanove su večernji kurs za zanatlije u Srpskoj crtačkoj i slikarskoj školi Kirila Kutlika, pokrenut 1895. godine, i srednja škola za primenjenu umetnost, koja je otvorena 1938. godine pri Akademiji likovnih umetnosti. Deset godina kasnije, ova srednja škola menja status u već pomenutu Akademiju. Programi, kojih je bilo osam, bili su organizovani po uzoru na slične programe u inostranstvu, uzimajući u obzir domaće prilike i potrebe: Unutrašnja arhitektura, Dekorativna plastika, Dekorativno slikarstvo, Primenjena grafika, Keramika, Tekstil, Scenografija i Kostim.

Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu realizuje nastavu na dva stepena po modelu 4 + 1 (osnovne studije traju četiri godine, a master godinu dana). Studijski programi na oba stepena su Primenjena umetnost, Dizajn i Konzervacija i restauracija.

U okviru navedenih smerova, studenti se odlučuju za module. Na programu Primenjena umetnost to su:

 • Primenjeno slikarstvo
 • Primenjeno vajarstvo
 • Keramika
 • Scenski kostim
 • Scenografija
 • Savremeno odevanje
 • Grafika i knjiga
 • Fotografija
 • Animacija

Moduli programa Dizajn su:

 • Grafički dizajn
 • Dizajn enterijera i nameštaja
 • Industrijski dizajn
 • Dizajn tekstila

Program Konzervacija i restauracija realizuje sledeće module:

 • Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru
 • Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta

Izdavačka delatnost je pretežno u okviru Univerziteta umetnosti, mada je Fakultet pre nekoliko godina izdao nekoliko knjiga iz oblasti grafičkog dizajna i animacije. Od 2006. godine Grafički odsek Fakulteta izdaje časopis Signum.

Nastava se održava na četiri lokacije, od kojih su tri u užem centru grada.

 

Adresa: Kralja Petra 4, 11000 Beograd
Tel. 011/26 22 613
Faks: 011/21 81047
veb sajt: www.fpu.edu.rs