Univerzitet umetnosti u Beogradu

univerzitet umetnosti u beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu

Univerzitet umetnosti u Beogradu predstavlja jedini specijalizovani univerzitet za umetničko obrazovanje u Republici Srbiji i drugi samostalni univerzitet u Beogradu. Svi studijski programi su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom, a Univerzitet je dobio akreditaciju kao institucija.

Nastanak Univerziteta umetnosti se vezuje za formiranje odgovarajućih visokoškolskih ustanova – Muzičke akademije i Umetničke akademije 1937. godine, kao i Akademije za primenjene umetnosti i Akademije za pozorišnu umetnost, nakon Drugog svetskog rata. Objedinjavanjem postojećih akademija, osnovana je Umetnička akademija u Beogradu, koja je 1973. godine dobila današnji naziv i organizaciju – Univerzitet umetnosti.

Fakulteti Univerziteta umetnosti su – Fakultet muzičke umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti i Fakultet dramskih umetnosti. Zahvaljujući širokom spektru studijskih programa iz umetničkih oblasti, profesorskom kadru, kao i umetničkoj delatnosti, Univerzitet predstavlja značajan kulturni centar na Balkanu.

Centar za profesionalni razvoj i konsalting Univerziteta umetnosti je obrazovan 2001. godine sa namerom da se bavi istraživanjem, obrazovanjem, konsaltingom i informatičkom delatnošću u oblasti kulture, umetnosti i medija.

Interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu su osnovane 2001. godine i bave se izučavanjem novih umetničkih i teorijskih praksi, povezujući izučavanja na određenim fakultetima. U sklopu interdisciplinarnih studija se studenti školuju u domenu višemedijske, digitalne umetnosti, teorije umetnosti i medija, kao i menadžmenta u kulturi. Predstavljaju važnu razvojnu aktivnost Univerziteta kojom se učvršćuje veza između Univerziteta i njegovih fakulteta, unapređuje saradnja između profesora fakulteta, kao i različitih eksperata.

Univerzitet umetnosti je član brojnih međunarodnih organizacija od kojih su najznačajnije: Evropska liga obrazovnih umetničkih institucija – ELIA, Asocijacija frankofonih univerziteta – AUF, Balkanska akademska mreža, Evropska univerzitetska organizacija i druge.

Univerzitet organizuje Letnje umetničke škole širom Srbije.

Članice Univerziteta umetnosti u Beogradu su: