Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

fmu_1
Fakultet muzičke umetnosti

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu osnovan je kao Muzička akademija ukazom Ministarstva prosvete 1937. godine. O osnivanju se u muzičkim krugovima raspravljalo još od početka dvadesetih godina prošlog veka, ali je Akademija osnovana više od jedne decenije kasnije, i to zajedno sa Srednjom muzičkom školom. Oni koji su ustoličili Muzičku akademiju bili su istaknuti umetnici Kosta Manojlović, Stevan Hristić, Petar Stojanović i Jovan Bandur. Godine 1973. ova visokoobrazovna ustanova dobija naziv i status koji nosi i danas Fakultet muzičke umetnosti.

Za sedamdeset godina rada, na Fakultetu je diplomiralo preko 4 252 studenta, a uručeno je i oko 639 magistarskih i 66 specijalističkih diploma, dok je promivisano 14 doktora nauka.

Fakultet organizuje akademske studije na svim nivoima osnovne, master, specijalističke i doktorske studije.

Programi osnovnih akademskih studija iz oblasti umetnosti su:

 • Harfa
 • Udaraljke
 • Gitara
 • Kompozicija
 • Duvački instrumenti (flauta, oboa, klarinet, fagot, horna, truba)
 • Gudački instrumenti (violina, viola, violončelo i kontrabas)
 • Klavir
 • Solo pevanje
 • Dirigovanje
 • Orgulje
 • čembalo

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu realizuje i osnovne akdemske studije iz oblasti društveno humanističkih nauka:

 • Muzička teorija
 • Etnomuzikologija
 • Muzikologija
 • Muzička pedagogija

Master studije odvijaju se na programima:

 • Izvođači umetnosti
 • Nauke o muzičkoj umetnosti

Nastavno osoblje i studenti doprinose umetničkom i kulturnom životu prestonice organizovanjem čestih koncerata pojedinaca ili odseka. Pored nastupa ovakovog tipa, Fakultet često učestvuje na takmičenjima. Rezidencijalni ansambli Fakulteta su Camerata Serbica, Collegium musicum i Madrigalski hor.

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu uživa visok ugled u međunarodnoj akademskoj zajednici zahvaljujući naučnoistraživačkim dometima svog kolektiva. Naučni rad Fakulteta ogleda se ne samo u istraživanjima malo istraženih oblasti muzikologije, etnomuzikologije i muzičke teorije, već i u učestvovanju osoblja na konferencijama, simpozijumima i programima razmene iskustava.

Katedra za solfeđo organizuje Pedagoški forum scenskih umetnost čiji je cilj da podrži i unapredi pedagoška istraživanja u ovoj oblasti. Forum se održava jednom godišnje, a 1998. godine pokrenut je na inicijativu redovne profesorke gospođe Vere Milanković.

Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu objavljuje i Internacionalni časopis za muziku Novi zvuk koji promoviše domaće muzičko stvaralaštvo i teorijsku misao o muzici.

Fakultet izveštava o svojim aktivnostima u biltenu Treptaj.

 

Adresa: Kralja Milana 50 , 11000 Beograd
Tel. 011/26 59 466
Faks: 011/26 43 598
veb sajt: www.fmu.bg.ac.rs
e-mail: fmuinfo@fmu.bg.ac.rs