Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu

Fakultet_dramskih_umetnosti,_Beograd_-_3
Fakultet dramskih umetnosti

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu počeo je kao Akademija za pozorišnu umetnost 1948. godine, a već dve  godine kasnije pripojena joj je Visoka filmska škola. Početkom šezdesetih godina dolazi do uvođenja za radio i televiziju, a 1973. godine Akademija menja status i dobija današnji naziv Fakultet dramskih umetnosti. Sledeće godine Fakultet je premešten u novu zgradu na Novom Beogradu, u kojoj se i danas nalazi. Povodom pedesetogodišnjice postojanja, Fakultet je dobio najprestižnije domaće priznanje u oblasti kulture – Vukovu nagradu.

Fakultet realizuje akademske studije na sva tri stepena. Osnovne studije odvijaju se na sledećim programima:

 • Filmska i televizijska produkcija
 • Snimanje i dizajn zvuka
 • Kamera
 • Filmska i televizijska režija
 • Dramaturgija
 • Pozorišna i radio režija
 • Gluma
 • Montaža
 • Menadžer u produkciji pozorišta, radija i kulture

Programi master studija su:

 • Snimanje i dizajn zvuka
 • Gluma
 • Dramaturgija
 • Pozorišna i radio režija
 • Kamera
 • Menadžment kulture i medija
 • Teorija dramskih umetnosti, medija i kulture
 • Montaža
 • Filmska i televizijska režija
 • Kreativna filmska i televizijska produkcija

Fakultet organizuje i specijalističke studije na programu Reklama i mediji.

Doktorske studije realizuju se na sledećim programima:

 • Umetničke studije u dramskim i audiovizuelnim umetnostima
 • Menadžment kulture i medija
 • Teorija dramskih umetnosti, medija i kulture

Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu raspolaže sa dva studija čiji je cilj da ostvare praktičan aspekt nastave, ali i da učestvuju u realizaciji projekata, organizaciji prijemnih, godišnjih i diplomskih ispita, gostovanja i učestvovanja na konkursima, smotrama i festivalima. Filmski i televizijski studio osnovan je 1966. godine, a Pozorišni i radio studio 1977. godine. Scena Mata Milošević otvorena je 2000. godine.

Posebna organizaciona jedinica je i Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti. Institut je formiran 1989. godine radi pripremanja planova naučno-istraživačkih i umetničko-istraživačkih radova, realizacije projekata, organizacije naučnih skupova, obavljanje poslova u vezi sa izdavačkom delatnošću i radi informatičke obrade i arhiviranja podataka.

 

Adresa: Bulevar umetnosti 20, 11000 Beograd
Tel. 011/21 35 684
Faks: 011/21 30 862
veb sajt: www.fdu.edu.rs
e-mail: fduinfo@eunet.rs