Učiteljski fakultet u Leposaviću Univerziteta u Prištini

Zgrada u Leposavicu
Zgrada Učiteljskog fakulteta u Leposaviću

Učiteljski fakultet Univerziteta u Prištini osnovan je, zajedno sa ostalim Učiteljskim fakultetima, 1993. godine odlukom Skupštine republike Srbije. Sedište Fakulteta bilo je u Prizrenu do 1999. godine, kada je ceo Univerzitet u Prištini izmešten. Posle privremenog zadržavanja u Zvečanu, sedište Fakulteta seli se u Leposavić.

Učiteljski fakultet vrši obrazovnu, naučnu i izdavačku delatnost koja za cilj ima obrazovanje nastavnog i naučnog podmlatka, postizanje novih rezultata u odgovarajućim naučnim oblastima i naučno usavršavanje. Fakultet je objavio brojne univerzitetske udžbenike i Zbornik radova nastavnika i saradnika.

Nastavno i naučno osoblje Fakulteta uključeno je u realizaciju naučnih projekata čiji su nosioci drugi fakulteti sa područja Srbije, kao i inostrani fakulteti, a učestvuju i na kongresima, simpozijumima i skupovima.

Fakultet realizuje nastavu na tri stepena. Osnovne akademske studije sadrže programe Razredna nastava i Vaspitač predškolskih ustanova. Studije ovog stepena traju četiri godine i nose 240 ESPB.

Master studije traju godinu dana, a studijski program je Razredna nastava.

Doktorske studije realizuju program Metodika nastave prirode i društva.

 

Adresa: Nemanjina b.b., 38212 Leposavić
Tel: 028/84 164
Fax: 028/84 164
veb sajt: www.uf-pz.net
e-mail: uciteljski@pr.ac.rs