Poljoprivredni fakultet u Lešku Univerziteta u Prištini

poljoprivredni pristina
Grb fakulteta

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Prištini je visokoškolska ustanova sa visokoobrazovnom i naučno-istraživačkom delatnošću u oblastima poljoprivrede i poljoprivrednih tehnologija.

Fakultet realizuje studije na dva stepena osnovne akademske i master akademske studije. Osnovne akademske studije traju četiri godine i nose 240 ESPB, a studijski programi su Stočarstvo i Biljna proizvodnja. Program Biljna proizvodnja ima zajedničke predmete prve dve godine, a na trećoj godini studija studenti se odlučuju za jedan od dva modula: Ratarstvo i povrtarstvo i Voćarstvo i vinogradarstvo. Po uspešnom završetku studija student ostvaruje pravo na zvanje inženjer poljoprivrede stočarstvo, odnosno inženjer poljoprivrede biljna proizvodnja.

Master studije sa istim studijskim programima traju godinu dana i vrede 60 ESPB. Program Biljna proizvodnja ima module: Zaštita bilja, Gajenje ratarskih biljaka, Gajenje povrtarskih biljaka, Genetika i selekcija, Pomologija i Ampelologija. Zvanje koje se stiče na ovom stepenu je diplomirani inženjer poljoprivrede master, sa naznakom usmerenja.

Doktorske akademske studije traju tri godine, a moduli na ovom nivou su: Voćarstvo i vinogradarstvo, Ratarstvo i povrtarstvo i Stočarstvo. Zvanje koje se stiče glasi doktor biotehničkih nauka sa naznakom usmerenja.

Odabirom izbornih predmeta, student ima mogućnost da sam kreira svoj obrazovni profil.

 

Adresa: Jelene Anžujske b.b., 38228 Zubin Potok
Tel: 028/461 108
Fax: 028/461 108
veb sajt: www.agr.pr.ac.rs
e-mail: poljoprivredni@pr.ac.rs