Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini

medicinski u pristini
Grb Medicinskog fakulteta

Medicinski fakultet u Prištini je visokoškolska ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i koja realizuje akademske i strukovne studijske programe, obavlja naučno-istraživački i zdravstveni rad, izdavačku delatnost i kontinuiranu medicinsku edukaciju (seminari, kursevi i drugi oblici edukacije za medicinske radnike).

Medicinski fakultet u Prištini osnovan je 1969. godine, a četiri godine kasnije, na njemu se formira Stomatološki odsek.

Fakultet realizuje sledeće akreditovane studijske programe:

  • Integrisane akademske studije medicine 360 ESPB (12 semestara)
  • Integrisane akademske studije stomatologije 300 ESPB (10 semestara)
  • Osnovne akademske studije zdravstvene nege 240 ESPB (8 semsetara)
  • Akademske doktorske studije 180 ESPB (6 semestara)

Trenutno na Fakultetu studira oko 1 300 studenata, a od osnivanja fakulteta diplomu je steklo preko 10 000 studenata.

Medicinski fakultet u Prištini naučno-istraživačku delatnost realizuje preko posebne organizacione jedinice Centra za NIR. Fakultet redovno učestvuje na projektima, kongresima, seminarima i skupovima.

 

Adresa: Anri Dinana b.b., 38220 Kosovska Mitrovica
Tel: 028/423 512
Fax: 028/423 512
veb sajt: www.med.pr.ac.rs
e-mail: medicinski@pr.ac.rs