Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini

fifa-new-logo2
Grb Filozofskog fakulteta

Filozofski fakultet u Prištini prvobitno je osnovan 1960. godine u sastavu Beogradskog univerziteta, a 1971. postaje deo Univerziteta u Prištini. Do 1989. godine, ovaj Fakultet objedinjavao je filozofske i filološke grupe, posle čega su ove grupe prerasle u samostalne fakultete. Međutim, 2002. godine, otkad je privremeno sedište Univerziteta premešteno u Kosovsku Mitrovicu, Filozofski i Filološki fakulteti opet su postali jedinstvena ustanova.

Filozofski fakultet u Prištini organizuje studije prvog, drugog i trećeg stepena sa ukupno četrnaest akreditovanih programa na osnovnim i master studijama. Doktorske studije su u postupku akreditacije.

Osnovne akademske studije traju četiri godine, a studijski programi su:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpska književnost i jezik
 • Ruski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Istorija
 • Pedagogija
 • Psihologija
 • Psihologija
 • Istorija umetnosti
 • Sociologija
 • Filozofija

Studijski program Francuski jezik i književnost je u procesu akreditacije.

Master studije traju godinu dana, a programi su sledeći:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpska književnost i jezik
 • Engleski jezik i književnost
 • Istorija
 • Sociologija

U procesu je akreditacija program za Pedagogiju i Ruski jezik i književnost.

Fakultet izvodi naučna istraživanja samostalno ili u saradnji sa drugim ustanovama, a u cilju podizanja kvaliteta nastave, ostvarivanja novih naučnih rezultata i razvoja naučnog i nastavnog podmlatka. Fakultet objavljuje i zbornik radova.

 

Adresa: Filipa Višnjića b.b., 38220 Kosovska Mitrovica
Tel: 028/425 473
Fax: 028/425 473
veb sajt: www.ffpr.edu.rs
e-mail: filozofski@pr.ac.rs