Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini

DIF PRISTINAFakultet za sport i fizičko vaspitanje (FSFV) u Prištini sa privremenim sedištem u Leposaviću obavlja obrazovni, stručni i naučni rad u oblastima fizičkog vaspitanja, sporta i rekreacije. Cilj Fakulteta je da proizvede visokostručan kadar prvog, drugog i trećeg stepena visokog školovanja, kao i da kontinuirano istražuje i izvodi projekte o problemima u oblasti fizičkih aktivnosti.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje organizuje akreditovane studije na sva tri nivoa. Osnovne studije traju četiri godine, master studije godinu dana, a doktorske tri godine.

Fakultet raspolaže Centrom za multidisciplinarna istraživanja, a trenutno se sprovode dva projekta.

Fakultet je izdavač mnogih udžbenika, a objavljuje se i časopis Kineziometrija.

 

Adresa: Dositeja Obradovica b.b., 38218 Leposavic
Tel: 028/84 701
Fax: 028/84 700
veb sajt: www.dif.pr.ac.rs
e-mail: dif@pr.ac.rs