Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

373014_138759369652071_1036327303_n
Grb Fakulteta umetnosti

Fakultet umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Zvečanu osnovan je 1973, dve godine posle osnivanja Prištinskog univerziteta, pod imenom Akademija likovnih umetnosti. Godine 1975. menja naziv u Akademija umetnosti zbog uvođenja muzičkog odseka. Od 1986. godine ova institucija zove se Fakultet umetnosti, a odsek za dramsku umetnost osnovan je 1989. godine.

Misija Fakulteta jeste realizacija visokokvalitetnog obrazovanja, razvoj umetničkih znanja u ovim oblastima, pripremanje i javno prikazivanje umetničkih ostvarenja i pedagoška edukacija u oblasti likovnih i muzičkih umetnosti.

Fakultet umetnosti u Prištini realizuje akreditovane osnovne akademske i master studije na Odsecima likovnih, muzičkih i dramskih umetnosti.

Odseci sa smerovima na Fakultet su: Likovne umetnosti (Slikarstvo, Vajarstvo, Grafika i Grafički dizajn), Muzičke umetnosti (Muzička pedagogija, Klavir, Flauta, Violina, Klarinet, Truba) i Dramske umetnosti (Gluma).

Osnovne studije traju četiri godine, a studenti koji ih uspešno završe dobijaju sledeća zvanja, s obzirom na odsek: likovni umetnik četvorogodišnjih studija sa naznakom smera, muzički umetnik četvorogodišnjih studija sa naznakom smera i dramski i audiovizuelni umetnik četvorogodišnjih studija glumac.

Master studije traju godinu dana, a realizuju se na istim odsecima i smerovima kao osnovne studije. Zvanja posle ovog stepena studija glase diplomirani likovni umetnik master jednogodišnjih studija sa naznakom smera, odnosno diplomirani muzički umetnik master jednogodišnjih studija sa naznakom smera i diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik master jednogodišnjih studija glumac.

 

Adresa: Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica
Tel: 028/425 286
Fax: 028/425 287
veb sajt: www.art.pr.ac.rs
e-mail: umetnost@pr.ac.rs