Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini

ftn
Fakultet tehničkih nauka

Fakultet tehničkih nauka (FTN) u Prištini osnovan je 2001. godine, kada je Vlada Republike Srbije donela odluku o ukidanju četiri fakulteta Prištinskog univerziteta Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet i Građevinsko-arhitektonski fakultet u Prištini i Rudarsko-metalurški u Kosovskoj Mitrovici. Dan Fakulteta je 19. oktobar, kada je 2001. godine i formiran.

Fakultet tehničkih nauka (FTN) u Prištini je akreditovana visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica koja u svom radu obavlja obrazovni, naučno-istraživački i stručni rad. U okviru obrazovne delatnosti, fakultet realizuje akademske i strukovne studije, kao i kurseve i druge oblike edukacije za stručno usavršavanje, u skladu sa odlukom o kontinuiranom obrazovanju.

Fakultet organizuje sledeće studijske programe: Arhitektura, Građevinsko inženjerstvo, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, Inženjerstvo –  zaštita životne sredine i zaštite na radu, Mašinsko inženjerstvo, Rudarsko inženjerstvo i Tehnološko inženjerstvo.

Osnovne akademske studije traju tri godine i vrede 180 ESPB. Uspešnim završavanjem studija, studenti stiču zvanje inženjer sa naznakom studijskog programa.

Master studije traju dve godine i vrede 120 ESPB. Sadrže iste studijske programe kao i osnovne. Studenti stiču pravo na zvanje diplomirani inženjer sa naznakom programa.

Doktorske studije traju tri godine, a studijski program je Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo. Stručni naziv zvanja koje se dobija nakon ovog stepena glasi doktor nauka elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Fakultet tehničkih nauka (FTN) realizovao je mnoge projekte kao nosilac i kao učesnik, a ima i razvijenu mrežu saradnje sa drugim srodnim obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i sa brojnim kompanijama.

 

Adresa: Knjaza Miloša 7, 38220 Kosovska Mitrovica
Tel: 028/425 320
Fax: 028/425 322
veb sajt: www.ftnkm.info
e-mail: office@ftnkm.info