Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini

ekonomski u pristini
Zgrada Ekonomskog fakulteta

Ekonomski fakultet u Prištini nastao je odvajanjem Ekonomskog odseka iz Pravno-ekonomskog fakulteta 1971. godine. Od 1985. godine, Fakultet organizuje magistarske studije, jača kadrovski potencijal i razvija se naučno-istraživački rad. Tokom NATO bombardovanja 1999. godine, Fakultet je zajedno sa Prištinskim univerzitetom izmešten iz svog sedišta. Nastava se određeno vreme održavala u Blacu, a potom u Zubinom potoku. Dve godine kasnije, fakulteti Univerziteta u Prištini sele se u Kosovsku Mitrovicu.

Glavna obrazovna delatnost Ekonomskog fakulteta u Prištini jeste obrazovanje savremenog ekonomskog kadra. Fakultet trenutno organizuje osnovne akademske i diplomske akademske studije.

Osnovne studije traju četiri godine, vrednuju se sa 240 bodova, a studijski program je Poslovna ekonomija. Usmerenja su sadržana u četiri modula: Računovodstvo i revizija, Finansije, bankarstvo i osiguranje, Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina i Menadžment, marketing i preduzetništvo.

Diplomske master studije organizuju se na dva studijska programa Poslovna ekonomija i Međunarodna ekonomija. Studije traju godinu dana, a odabirom izbornih predmeta u skladu sa svojim afinitetima i ambicijama, studenti mogu da definišu svoj akademski profil.

Ekonomski fakultet u Prištini naučno-istraživačku delatnost vrši preko NICEF-a, Naučno-istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta. Istraživanja i radovi objavljeni u povremenim zbornicima radova i časopisu Ekonomski pogledi namenjeni su kako akademskim krugovima, tako i profesionalcima iz oblasti ekonomije.

 

Adresa: Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica
Tel: 028/424 610
Fax: 028/424 610
veb sajt: www.eko.pr.ac.rs
e-mail: eko@pr.ac.rs