Tehnološki fakultet u Novom Sadu

Tehnoloski
Tehnološki fakultet u Novom Sadu

Tehnološki fakultet u Novom Sadu osnovan je 1959. godine u cilju obrazovanja inženjera prehrambene tehnologije. Fakultet se za četrdeset i pet godina postojanja razvio u visoko cenjenu  naučnu i obrazovnu instituciju, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, zahvaljujući visokom nivou akademskog obrazovanja,  objavljenim naučnim radovima, projektima, primenjivanim  inovacijama, registrovanim patentima, kao i ostalim dostignućima zaposlenih.

Praćenje savremenih trendova i održavanje visokog kriterijuma akademskog obrazovanja na svim nivoima u oblasti nauke i istraživanja najveći su prioriteti ove visokoobrazovne ustanove koja se trudi da zadrži do sada izgrađenu reputaciju na svim poljima. U zgradi fakulteta nalaze se dobro opremljene moderne laboratorije za praktičan rad i istraživanja, pilot postrojenja, specijalizovane učionice, kompjuterske učionice, biblioteka i drugo.

Fakultet je u školskoj 2011/2012. godini brojao 938 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na osam katedri:

  • Katedra za opšte inženjerske discipline
  • Katedra za primenjene i inženjerske hemije
  • Katedra za hemijsko inženjerstvo
  • Katedra za ugljenohidratnu hranu
  • Katedra za tehnologije konzervisane hrane
  • Katedra za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo
  • Katedra za naftno-petrohemijske tehnologije
  • Katedra za inženjerstvo materijala

Tehnološki fakultet u Novom Sadu ima dve specijalne laboratorije:  Laboratoriju za ispitivanje prehrambenih proizvoda koja se bavi tehničkim ispitivanjima i analizama prehrambenih proizvoda i Laboratoriju za ambalažu i pakovanje za tehnička ispitivanja i analizu materijala koji se koriste za ambalažu prehrambenih proizvoda.

 

Adresa : Bulevar Cara Lazara 1, 21000 Novi Sad
Tel. 021/485 36 00
Fax: 021/450 413
veb sajt: www.tf.uns.ac.rs
e-mail: deantf@uns.ac.rs
Studentska služba: 021/48 53 611; 021/48 53 612; 021/48 53 613