Univerzitet u Novom Sadu

rektoratns
Rektorat Univerziteta u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu je jedan od retkih u Srbiji koji ima univerzitetski kampus, gde se na jednom mestu nalazi većina fakulteta. Univerzitetski kampus je površine 259.807 m2 i nalazi se u neposrednoj blizini centra grada, na levoj obali Dunava. Pored administrativne zgrade Univerziteta, u univerzitetskom kampusu nalaze se fakulteti, studentski centar sa dva studentska doma i centralnim studentskim restoranom, hotel sa apartmanima za privremeni smeštaj mladih nastavnika i saradnika, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, sportsko rekreativni sadržaj i mnoge naučne, stručne, kulturne, informativne, sportske i slične studentske organizacije, kao i veoma lep studentski trg.

Univerzitet u Novom Sadu je jedini državni univerzitet na teritoriji AP Vojvodine. To je najviša obrazovna, naučna i umetnička ustanova na kojoj se stiče visoko obrazovanje, druga po veličini među državnim univerzitetima Srbije. Obuhvata fakultete koji se nalaze u četiri grada Vojvodine – Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu i Somboru. Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu imaju obrazovnu i naučnu autonomiju.

Novosadski univerzitet ima tradiciju dugu više od pola veka, a prvi korak ka stvaranju Univerziteta je napravljen 1954. godine, osnivanjem Filozofskog i Poljoprivrednog fakulteta koji su tada bili u sklopu Beogradskog univerziteta, sa ukupno 500 studenata. Zvanično je osnovan 28. juna 1960. godine, Ukazom o proglašenju zakona koji je donela Narodna skupština Republike Srbije. Jedan je od prvih u Srbiji koji je započeo sa reformom i usklađivanjem nastave sa principima Bolonjske deklaracije i Zakona o visokom obrazovanju.

U sastavu Novosadskog univerziteta postoji 14 fakulteta iz svih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih polja, od kojih devet ima sedište u Novom Sadu, a 7 fakulteta je smešteno u univerzitetskom parku – Filozofski, Poljoprivredni, Tehnološki, Pravni, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički, kao i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Medicinski fakultet se nalazi u krugu Kliničkog centra, dok je Akademija umetnosti smeštena na Petrovaradinskoj tvrđavi. Takođe, postoji pet fakulteta koji pripadaju Univerzitetu u Novom Sadu, a čije sedište nije u ovom gradu – Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku imaju sedište u Subotici, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, a Pedagoški fakultet u Somboru.

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata se nalazi u sklopu Univerziteta u Novom Sadu i ima za cilj da studente pripremi za izlazak na tržište rada nakon diplomiranja, da ih poveže sa poslodavcima i da im pruži podršku u sticanju onih znanja i veština koje su potrebne u modernom poslovnom svetu. Korisnici Centra su svi studenti Novosadskog univerziteta, poslodavci, kao i zaposleni na fakultetima u satavu UNS-a.

Od četrnaest fakulteta koji čine Univerzitet u Novom Sadu, devet fakulteta ima sedište u Novom Sadu, od kojih je sedam smešteno u univerzitetskom parku: Filozofski, Poljoprivredni, Tehnološki, Pravni, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, dok se Medicinski fakultet nalazi u krugu Kliničkog centra, a Akademija umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi.

U sastavu Univerziteta u Novom Sadu su i pet fakulteta koji nemaju sedište u Novom Sadu:  Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku imaju sedište u Subotici, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu, i Pedagoški fakultet u Somboru.

  Adresa: Dr. Zorana Djindjića 1, 21000 Novi Sad
  Tel. 021/450 418; 021/48 52 020
  veb sajt: www.uns.ac.rs
  e-mail: rektorat@uns.ac.rs
   

 

Spisak fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: