Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

pmf
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu osnovan je 1969. godine. Visokoškolska nastava prirodno-matematičkih disciplina započela je svoj institucionalizovani razvoj već 1954. godine  kada je osnovan Filozofski fakultet. Kursevi hemije, fizike, biologije, matematike i geografije održavaju se na Filozofskom fakultetu od školske 1961/1962. Na Prirodno-matematičkom fakultetu se danas mogu steći znanja i obavljati naučna istraživanja iz oblasti biologije, hemije, fizike, matematike, informatike, geografije, turizmološke struke i zaštite životne sredine.

Fakultet je u školskoj 2011/2012. godini brojao 5 775 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na pet katedri:

  • Katedra za biologiju i ekologiju
  • Katedra za fiziku
  • Katedra za geografiju, turizam i hotelijerstvo
  • Katedra za hemiju
  • Katedra za matematiku i informatiku

Prirodno-matematički fakultet je aktivno uključen u projekte, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, a ima i brojne laboratorije za informatiku, hemiju i ekologiju.

 

Adresa : Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
Tel. 021/455 630
Fax: 021/455 662
veb sajt: www.pmf.uns.ac.rs
e-mail: dekanpmf@uns.ac.rs
e-mail: info@pmf.uns.ac.rs
Studentska služba: 021/454 389; 021/455 643; 021/48 52 712