Pravni fakultet u Novom Sadu

pravni fakultet novi sad
Pravni fakultet u Novom Sadu

Pravni fakultet u Novom Sadu je osnovan 1955. godine, a prva generacija studenata upisana je u školskoj 1959. godini. U saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Subotici otvoren je novi, poslovno-pravni smer za ekonomiste školske 1972/1973. godine. Prva generacija studenata upisuje se na postdiplomske studije dve godine kasnije. Godine 1986. pored opšteg smera, otvara se i smer unutrašnjih poslova. Nova zgrada Pravnog fakulteta, koja je deo univerzitetskog kompleksa, izgrađena je 1989. godine.

Pravni fakultet je u školskoj 2011/2012. godini imao 5 694 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na devet katedri:

  • Katedra građanskopravnih nauka
  • Katedra privredno pravnih nauka
  • Katedra za krivično pravo
  • Katedra za istoriju države i prava
  • Katedra za teoriju države i prava, filozofiju prava i sociologiju
  • Katedra za javno pravo
  • Katedra za radno i socijalno pravo
  • Katedra za međunarodno pravo
  • Katedra pravnoekonomskih nauka

Advokatska komora Vojvodine i organi pravosuđa obezbedili su studentima Pravnog fakulteta  mogućnost obavljanja studentske radne prakse u ovim institucijama.

 

Adresa : Trg Dositeja Obradovića 1, 21000 Novi Sad
Tel. 021/48 53 097
Fax: 021/450 427
veb sajt: www.pf.uns.ac.rs
e-mail: dekanat@pf.uns.ac.rs