Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

poljoprivredni
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu osnovan je 1954. godine i jedan od prvih fakulteta  Novosadskog univerziteta. Glavni cilj ove ustanove je da  obrazuje stručnjake iz oblasti poljoprivrede, razvija istraživačku delatnost i doprinosi unapređenju i povećanju poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredni fakultet uvrstio se u jednu od najvećih obrazovnih i naučnih institucija iz oblasti poljoprivrede u zemlji i  dostigao ugled kako u zemlji tako i u inostranstvu.  Poznat je po stvaranju velikog broja visokoprinosnih sorti pšenice, šećerne repe, krmnih biljaka, ječma, hmelja, povrća, vinove loze, visokoprinosnih hibrida kukuruza, sorti i hibrida suncokreta. Brojna naučna istraživanja sprovedena na Fakultetu doprinela su unapređenju tehnoloških procesa u poljoprivrednoj proizvodnji ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu, zaštiti bilja i drugim granama poljoprivrede.

Fakultet je u školskoj 2011/2012. godini brojao 3 597 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na osam katedri:

  • Katedra za ratarstvo i povrtarstvo
  • Katedra za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu
  • Katedra za fitomedicinu i zaštitu životne sredine
  • Katedra za stočarstvo
  • Katedra za poljoprivrednu tehniku
  • Katedra za uređenje voda
  • Katedra za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
  • Katedra za veterinarsku medicinu

 

Adresa : Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad
Tel. 021/48 53 500
Fax: 021/459 761
veb sajt: www.polj.uns.ac.rs
e-mail: dean@polj.uns.ac.rs