Pedagoški fakultet u Somboru

pedagoski Sombor
Pedagoški fakultet u Somboru

Pedagoški fakultet u Somboru ima korene u najstarijoj srpskoj školi za stručno osposobljavanje učitelja na srpskom jeziku Norma, koja je osnovana 1778. godine u tadašnjoj Habzburškoj monarhiji  i ona predstavlja preteču visokog školstva u našoj zemlji. Godine 1812. u  Sentandreji, današnjoj Mađarskoj,  osnovana je prva srpska učiteljska škola Kraljevski pedagogijum, koja je 1816. godine preseljena u Sombor. Godine 1973. prerasla je u Pedagošku akademiju, koja je bila osnova za stvaranje Učiteljskog  fakulteta 1993. godine.  Fakultet je transformisan u Pedagoški fakultet odlukom Saveta Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine, a na temeljima njegovog odeljenja u Subotici Univerzitet u Novom Sadu osniva najmlađi fakultet u njegovom sastavu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.

Pedagoški fakultet u Somboru organizuje osnovne, diplomske i doktorske studije. Na osnovnim studijama nudi četiri studijska programa Š kolski bibliotekar u trajanju od šest semestara i Vaspitač, Učitelj i Dizajner medija u obrazovanju koji traju osam semestara. Za programe koji traju osam semestara i nose 240 ESPB postoje i master studije.

Fakultet je u školskoj 2011/2012. godini brojao ukupno 883 studenata na prvom i drugom nivou studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na pet katedri:

  • Društvene nauke
  • Informatika i mediji
  • Jezik i književnost
  • Prirodno-matematička katedra
  • Stručno-umetnička katedra

 

Adresa: Podgorička 4, 25000 Sombor
Tel. 025/412 030
Fax: 025/416 461
veb sajt: www.pef.uns.ac.rs
e-mail: dekanat@pef.uns.ac.rs