Medicinski fakultet u Novom Sadu

Medicinski
Medicinski fakultet u Novom Sadu

Medicinski fakultet u Novom Sadu osnovan je 1960. godine. Velika povoljnost  za studente ovog fakulteta  je to što se zgrada nalazi u neposrednoj blizini novosadskog Kliničkog centra gde  mogu steći kliničko iskustvo i imati odlične uslove za učenje.

Nastava na Fakultetu odvija se u institutima za bazičnu premedicinsku i medicinsku edukaciju, zavodima za edukaciju iz preventivnih grana medicine kao i na dvadeset i devet  klinika i osam regionalnih zdravstvenih centara širom Vojvodine. Studenti imaju priliku da kroz rešavanje konkretnih problema steknu praktična znanja o bolestima i njihovom lečenju i o uticaju različitih činilaca na zdravlje, što im obezbeđuje nastavna baza Medicinskog fakulteta koju čine klinike, instituti i zdravstveni centri.

Fakultet je u školskoj 2011/2012. godini imao 3 720 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se u okviru trideset i pet katedri.

Medicinski fakultet osnovao je 2003. godine Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, koji ima za cilj naučno i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika.

U okviru Fakulteta nalaze se i četiri zavoda: Zavod za anatomiju, Zavod za fiziologiju, Zavod za farmaciju i Zavod za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju.

Studenti mogu uzeti učešće u radu  Saveza studenata koji nudi mnogobrojne sekcije.

 

Adresa: Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad
Tel. 021/420 677; 021/420 678
Fax: 021/66 24 153
veb sajt: www.medical.uns.ac.rs
e-mail: dekanmf@uns.ac.rs