Građevinski fakultet u Subotici

gradjevinski
Građevinski fakultet u Subotici

Građevinski fakultet u Subotici osnovan je 22. aprila 1974. Na ovoj, danas savremenoj obrazovnoj  istraživačkoj instituciji, nastava se odvija na srpskom i delom na mađarskom jeziku, kako na osnovnim akademskim studijama, tako i na postdiplomskim i doktorskim. Fakultet uspešno sarađuje sa drugim fakultetima, institutima i građevinskim kompanijama. Zgradu u kojoj se fakultet danas nalazi projektovali su, u svojim diplomskim radovima, njegovi prvi studenti u saradnji sa svojim profesorima. Zgrada poseduje opremljene učionice, internet kafee, restorane i biblioteku  koja sadrži preko 7 000 stručnih naslova, nekoliko hiljada knjiga i naučnih časopisa.

Građevinski fakultet na studijama prvog i drugog stepena nudi studijske programe Konstrukcije i materijali i Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline.

Fakultet je tokom školske 2011/2012. godine brojao 602 studenta na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se u okviru šest katedri:

  • Katedra za konstrukcije i materijale
  • Katedra za hidrotehniku i vodno inženjerstvo okoline
  • Katedra za inženjersku mehaniku
  • Katedra za geotehniku i saobraćajnice
  • Katedra za menadžment i društvene nauke
  • Katedra za urbanizam i arhitekturu

Studenti Građevinskog fakulteta mogu se učlaniti u Savez studenata i Studentski parlament.

 

Adresa : Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. 024/554 300
Fax: 024/554 580
veb sajt: www.gf.uns.ac.rs
e-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs