Filozofski fakultet u Novom Sadu

Filozofski_fakultet
Filozofski fakultet u Novom Sadu

Filozofski fakultet u Novom Sadu jedan je od najstarijih fakulteta u okviru Novosadskog univerziteta, osnovan  1954. godine. Od samog osnivanja, Fakultet je nastavni i naučno-istraživački rad počeo da sprovodi u okviru šest studijskih grupa: Gupa za istoriju, Grupa za južnoslovenske jezike, Grupa za jugoslovensku književnost,Grupa  za engleski jezik i književnost,Grupa  za nemački jezik i književnost i Grupa za matematiku sa fizikom. Iz prirodno-matematičkog smera Filozofskog fakulteta 1969. godine razvio se Prirodno-matematički fakultet, u čemu se dodatno ogleda značaj ovog fakulteta, budući da su se u njemu paralelno razvijale društveno-humanističke i prirodno-matematičke discipline.

Fakultet je u školskoj 2011/2012. godini brojao 4 171 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na sedamnaest katedri:

 • Katedra za anglistiku
 • Katedra za romanistiku
 • Katedra za filozofiju
 • Katedra za rumunistiku
 • Katedra za germanistiku
 • Katedra za rusinistiku
 • Katedra za hungarologiju
 • Katedra za slavistiku
 • Katedra za istoriju
 • Katedra za slovakistiku
 • Katedra za komparativnu književnost
 • Katedra za sociologiju
 • Katedra za medijske studije
 • Katedra za srpski jezik i lingvistiku
 • Katedra za pedagogiju
 • Katedra za srpsku književnost
 • Katedra za psihologiju

Filozofski fakultet u Novom Sadu ponosi se najvećom visokoškolskom bibliotekom na Univerzitetu u Novom Sadu, koja je druga po veličini naučna biblioteka društveno-humanističkog profila u Vojvodini, sa 550 000 publikacija i druge građe. Njeni fondovi i zbirke sadrže legate, stare i retke knjige i aktuelne publikacije, domaće i strane, koje predstavljaju osnovu za odvijanje nastavnog i istraživačkog rada na Fakultetu.

 

Adresa : Dr Zorana Djindjića 2, 21000 Novi Sad
Tel. 021/450 690; 021/48 53 900
Fax: 021/450 929
veb sajt: www.ff.uns.ac.rs
e-mail: dekanat@ff.uns.ac.rs
Studentska služba: 021/48 53 976; 021/48 53 974
e-mail: stsluzba@ff.uns.ac.rs