Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

fak.tehnickih nauka
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je osnovan 1960. godine kao Mašinski fakultet, a nakon toga pripojen je Univerzitetu u Novom Sadu. Fakultet prerasta u Fakultet tehničkih nauka 1974. godine, nakon otvaranja odseka za elektrotehniku i građevinarstvo. Pored tih, do danas su otvoreni i sledeći odseci:  Saobraćaj u 1979. godini, Arhitektura u 1996. godini, Industrijsko inženjerstvo i menadžment, Inženjerstvo zaštite životne sredine i Grafičko inženjerstvo i dizajn u 1999. godini i Mehatronika 2002. godine.

Fakultet tehničkih nauka jedini je fakultet u okviru Univerziteta u Novom Sadu koji je u svom poslovanju uveo sistem kvaliteta po međunarodnnjim standardima ISO 9001:2000. Prema broju studenata na sva tri nivoa studija, on je danas i najveći fakultet u sastavu Univerziteta u Novom Sadu.

Fakultet je školske 2011/2012. godine imao ukupno 9 928 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na trinaest katedri:

 • Katedra za arhitekturu
 • Katedra za elektroniku, energetiku i telekomunikacije
 • Katedra za energetiku i procesnu tehniku
 • Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
 • Katedra za industrijsko inženjerstvo i menadžment
 • Katedra za građevinarstvo
 • Katedra za mehanizaciju i konstruktivno mašinstvo
 • Katedra za opšte discipline u tehnici
 • Katedra za proizvodno mašinstvo
 • Katedra za računarstvo i automatiku
 • Katedra za saobraćaj
 • Katedra za tehničku mehaniku
 • Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine

Na fakultetu tehničkih nauka su aktivne brojne studentske organizacije, od kojih su pojedine matične Studentska unija, Studentska asocijacija i Savez studenata, dok su mnoge međunarodne AISEC, ESTIEM, AEGEE i druge.

 

Adresa :Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
Tel: 021/63 50 413; 021/450 810
Fax: 021/458 133
veb sajt: www.ftn.uns.ac.rs
e-mail: ftndean@uns.ac.rs