Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

dif
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu razvio se sedamdesetih godina prošlog veka iz velike potrebe za visokokvalifikovanim nastavnicima fizičkog vaspitanja u srednjim školama. Fakultet fizičke kulture osniva se 1974. godine. Utvrđena delatnost ovog Fakulteta bila je obrazovanje nastavnika fizičkog vaspitanja za rad u osnovnim i srednjim školama, obrazovanje  stručnjaka za rad u sportskim organizacijama i stručnjaka za organizaciju i sprovođenje rekreacije u privrednim i drugim organizacijama. Neki od prioriteta ove obrazovne ustanove jesu i stručni i naučno-istraživački rad u oblasti fizičke kulture, obrazovanje i usavršavanje stručnjaka u ovoj oblasti, kao i podizanje nastavnog i naučnog podmlatka Fakulteta. Fakultet fizičke kulture promenio je naziv u Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja  prema odluci Saveta Univerziteta u Novom Sadu usvojenoj 2006. godine.

Fakultet je tokom školske 2011/2012. godine imao ukupno 1 506 studenata na dva nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se u okviru dvadeset katedri:

 • Katedra za teoriju i metodiku fizičkog vaspitanja
 • Katedra za antropomotoriku
 • Katedra za gimnastiku
 • Katedra za fudbal
 • Katedra za košarku
 • Katedra za rukomet
 • Katedra za odbojku
 • Katedra za borilačke sportove
 • Katedra za atletiku
 • Katedra za plivanje
 • Katedra za rekreaciju
 • Katedra za istoriju i teoriju fizičke kulture
 • Katedra za aktivnosti u prirodi
 • Katedra za društveno-humanističke nauke
 • Katedra za biomedicinske nauke
 • Katedra za sportski menadžment
 • Katedra za biomehaniku
 • Katedra za metodologiju istraživanja
 • Katedra za korektivnu gimnastiku
 • Katedra za teoriju i metodiku sportskog treninga

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja ima svoje centre u ulici Dr Vase Savića Centar za sport Đačko igralište i Naučnoistraživački centar.

Na Fakultetu je aktivna Studentska asocijacija.

 

Adresa : Lovćenska 16, 21000 Novi Sad
Tel. 021/450 188
Fax: 021/450 188
veb sajt: www.fsfvns.rs
e-mail: fsfv@uns.ac.rs