Ekonomski fakultet u Subotici

ekonomski
Ekonomski fakultet u Subotici

Ekonomski fakultet u Subotici osnovan je 1960. godine. Sedište Fakulteta nalazi se u Subotici, ali nastava se već više od trideset godina uspešno odvija na dve lokacije, u sedištu Fakulteta, u Subotici, i na Odeljenju u Novom Sadu čija zgrada se nalazi u kompleksu Univerziteta u Novom Sadu.

Ekonomski fakultet nastoji da utvrdi prepoznatljivu poziciju među istovrsnim institucijama u Srbiji, ali i u regionu jugoistočne i centralne Evrope.

Glavna delatnost Fakulteta je obrazovanje kadrova ekonomskog profila budućih menadžera, ekonomista i poslovnih informatičara kroz realizaciju trogodišnjih osnovnih akademskih studija (Agrarna ekonomija i agrobiznis, Evropska ekonomija i biznis, Finansije, Bankarstvo i osiguranje, Kvantitativna ekonomija, Marketing, Menadžment, Poslovni informacioni sistemi, Računovodstvo i revizija, Trgovina) i dvogodišnjih diplomskih akademskih studija master i doktorskih studija (Ekonomija, Menadžment i biznis, Poslovna informatika).

U proteklih pedeset godina rada Fakulteta zvanje diplomiranog ekonomiste steklo je oko 14 000 studenata, odbranjeno je više od 420 magistarskih radova, a u zvanje doktora nauka promovisano je 185 kandidata.

Po broju studenata na sva tri nivoa studija Ekonomski fakultet u Subotici je drugi po veličini u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. U školskoj 2011/2012. godini on broji ukupno 6 287 studenata na sva tri nivoa studija, a nastavni i naučno-istraživački rad odvija se na šest katedri:

  • Katedra za agrarnu ekonomiju i agrobiznis
  • Katedra za evropsku ekonomiju i biznis
  • Katedra za finansije, bankarstvo, računovodstvo i reviziju
  • Katedra za menadžment
  • Katedra za poslovnu informatiku i kvantitativne metode
  • Katedra za trgovinu, marketing i logistiku

 

Adresa: Segedinski put 9-11, 24000 Subotica
Tel: 024/628 000
Fax: 024/546 486
veb sajt: www.ef.uns.ac.rs
e-mail: dekanat@ef.uns.ac.rs