Tehnološki fakultet u Leskovcu

tehnoloski u leskovcu
Tehnološki fakultet u Leskovcu

Tehnološki fakultet u Leskovcu je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta u Nišu. Fakultet je obrazovna i naučna ustanova koja u okviru svoje delatnosti organizuje i izvodi akademske studijske programe na svim nivoima studija. Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu počeo je sa radom 1979. godine, kao deveti fakultet ovog univerziteta, kada je i upisao prvu generaciju studenata na dva odseka: Biohemijski odsek sa Farmaceutsko-kozmetičkim i Prehrambenim smerom i Tekstilni odsek sa Mehaničko-tekstilnim i Hemijsko-tekstilnim smerom, u četvorogodišnjem trajanju. Š kolske 1987/88. god. izvršene su izmene nastavnih planova. Formirana su tri nova profila i to: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo i tekstilno inženjerstvo u petogodišnjem trajanju.

Od osnivanja Fakulteta ukupno je upisano 30 generacija sa 4 704 studenata. Do danas je diplomiralo 1 253 studenata, magistriralo 53 kandidata, a doktoriralo 23 kandidata.

Tehnološki fakultet u Leskovcu danas je vrhunska obrazovna i naučno-istraživačka organizacija i institucija od društvenog značaja koja uspešno prati razvoj hemijskih, farmaceutsko-kozmetičkih, polimernih, prehrambenih, tekstilnih tehnologija, kao i tehnologija u oblasti zaštite životne sredine, i predstavlja osnovu za modernu privredu u okviru tehnološkog razvoja naše zemlje u 21. veku.

Programi na osnovnim akademskim studijama, koje traju četiri godine obuhvataju Prehrambenu tehnologiju, Hemijske tehnologije i Tekstilne tehnologije. Isti smerovi dostupni su i na master akademskim studijama. Na doktorskim studijama je smer Tehnološko inženjerstvo.

Tehnološki fakultet izdaje časopis koji predstavlja zbornik radova i nosi naziv Savremene tehnologije

 

Adresa: Bulevar Oslobođenja 124, 16000 Leskovac
Tel. 016/247 203
Fax: 016/242 859
veb sajt: www.alfa.tf.ni.ac.rs