Prirodno-matematički fakultet u Nišu

pmf_nis
Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Prirodno-matematički fakultet u Nišu osnovan je odlukom Vlade Republike Srbije koja je objavljena u Službenom glasniku RS 20. septembra 1999. godine, a kojom se za početak rada i postojanja Fakulteta određuje datum 1. oktobar 1999. godine. Istom odlukom je određeno da Fakultet u svom sastavu ima pet odseka i to: Matematika, Fizika, Hemija, Geografija i Biologija sa ekologijom.

Od školske 2002/2003. godine Fakultet upisuje studente na svih pet odseka.
Naučni rad na Prirodno-matematičkom fakultetu, pored nastavnog, predstavlja osnov njegove delatnosti, a on se sastoji u organizovanom radu pojedinih odseka na izradi naučnih projekata. Naučni rad nastavnika i saradnika u znatnoj meri prati izdavačka delatnost.

Fakultet ostvaruje saradnju sa univerzitetima, institutima i drugim fakultetima u zemlji i inostranstvu. Do sada je ostvarivana uspešna saradnja sa univerzitetima u Rigi, Velikom Trnovu i Segedinu.

Prirodno-matematički fakultet posebno dobija na značaju u kontekstu projekcije strategije naučnog razvoja Republike Srbije za narednih deset godina. Naime, prioritetni projekat u Republici je razvoj interneta, što Odseku za matematiku daje posebnu šansu. Osim toga svi odseci, osim Odseka za geografiju, obrazuju kadar za ključne tehnologije novog veka sa posebnim akcentom na primenjivosti bazičnih naučnih disciplina u razvojnim industrijskim, ekološkim, ekonomskim i softverskim projektima svih tipova.

Fakultet poseduje laboratorije i računarski centar.

Izdavačka delatnost obuhvata i sledeće časopise Filomat, Functional Analysis, Approximation and Computation, Matematika i informatika i Biologica Nyssana.

 

Adresa: Višegradska 33 , 18000 Niš
Tel. 018/223 430; 226 310; 533 015
Fax: 018/533 014
veb sajt: www.pmf.ni.ac.rs
e-mail: mciric@pmf.ni.ac.rs