Medicinski fakultet u Nišu

medicinski-nis
Medicinski fakultet u Nišu

Medicinski fakultet u Nišu osnovan je 1960. godine, prvobitno u okviru Univerziteta u Beogradu. Na njemu je do sada zvanja steklo više od 10 000 kandidata, a trenutno na njemu studira oko 3 000 studenata.  Fakultet je trenutno uključen u šest naučnoistraživačkih projekata.

Fakultet organizuje studije u oblastima medicine, stomatologije i farmacije na nekoliko nivoa osnovne strukovne, integrisane akademske, specijalističke strukovne, doktorske, kao i posebne oblike obrazovanja i usavršavanja.

Nastavne i naučnoistraživačke baze Medicinskog fakulteta su Klinički centar Niš, Institut za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti Niška Banja, Institut za javno zdravlje Niš, Klinika za stomatologiju, Vojna bolnica Niš, Zavod za sudsku medicinu, Dom zdravlja Niš, Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš, Zavod za transfuziju krvi Niš, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica, Zdravstveni centar Pirot i Specijalna bolnica Sokobanja, Zaječar, Leskovac i Vranje, kao i  VMA Beograd.

Medicinski fakultet u Nišu ima nekoliko studentskih organizacija preko kojih student realizuju svoja prava Studentski parlament, Savez studenata i Studentska unija i Studentska asocijacija.

 

Adresa: Bulevar Dr Zorana Аinđića 81, 18000 Niš
Tel. 018/45 70 029
Fax: 018/42 38 770
veb sajt: www.medfak.ni.ac.rs
e-mail: contact@medfak.ni.ac.rs