Mašinski fakultet u Nišu

masinskiNis
Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu

Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu nastaje 1971. godine iz Mašinskog odseka Tehničkog fakulteta, koji je bio u okviru Univerziteta u Beogradu. Fakultet ima dve delatnosti obrazovnu i naučnoistraživačku, i time doprinosi ne samo obrazovanju budućeg visokostručnog kadra, već i razvoju i unapređivanju celokupne privrede.

Mašinski fakultet organizuje studije na tri stepena. Osnovne akademske studije traju šest semestara u okviru programa Mašinsko inženjerstvo. Diplomske master studije traju četiri semestra, čijim završavanjem kandidat stiče zvanje diplomiranog inženjera mašinstva u oblastima Energetike i procesne tehnike, Informacione proizvodne tehnologije i industrijskog menadžmenta, Mašinskih konstrukcija, Razvoja i inženjeringa, Mehatronike, Upravljanja i saobraćajnog mašinstva, Transporta i logistike. Doktorske studije traju šest semestara, a njihovim savladavanjem stiče se zvanje doktora nauka mašinsko inženjerstvo, a uže naučne oblasti su iste kao na master studijama, uz dodatak primenjene mehanike.

Mašinski fakultet u Nišu sprovodi istraživanja i saradnju sa privrednim institucijama preko Zavoda za mašinsko inženjerstvo, u okviru kog postoji šest laboratorija akreditovanih od strane JUAT-a i mnogobrojni centri.

 

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš
Tel. 018/588 228
Fax: 018/588 244
veb sajt: www.masfak.ni.ac.rs
e-mail: info@masfak.ni.ac.rs