Filozofski fakultet u Nišu

filozofski_fakultet nis
Filozofski fakultet u Nišu

Filozofski fakultet u Nišu osnovan je 1971. godine u sastavu Univerziteta u Nišu, a studijske programe koje je nudio obuhvatali su humanističke i prirodne nauke. Nakon poslednje promene strukture, Filozofski fakultet ima deset katedri koje funkcionišu kao posebne organizacione jedinice: za filozofiju, istoriju, sociologiju, psihologiju, pedagogiju, srbistiku, anglistiku, ruski jezik, novinarstvo i francuski jezik.

Filozofski fakultet ima 190 stalno zaposlenih i blizu 3 000 studenata. Obrazovna delatnost Filozofskog fakulteta obavlja se na osnovnim akademskim, diplomskim akademskim i doktorskim studijama. Fakultet je akreditovan kao ustanova i akreditovani su sledeći studijski programi: osnovne akademske studije anglistike, filozofije, istorije, sociologije, psihologije, novinarstva, pedagogije, srbistike, ruskog jezika i diplomske akademske studije istorije, psihologije, sociologije, anglistike, filologije i doktorske studije sociologije.

Filozofski fakultet u Nišu ima bogato razvijenu izdavačku delatnost, publikujući kako udžbenike, tako i monografije, zbornike i časopise.  Philologia Mediana je jedan od časopisa sa dugom tradicijom. Od skoro je i organizator međunarodnog naučnog skupa NISUN (Nauka i savremeni univerzitet).

Studenti ovog fakulteta mogu pristupiti Savezu studenata i Studentskom parlamentu.

 

Adresa: Ćirila i Metodija 2, 18000 Niš
Tel. 018/514 312; 514 313
Faks: 018/514 310
veb sajt: www.filfak.ni.ac.rs
e-mail: info@filfak.ni.ac.rs