Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu

logo fax fiyickog vaspitanja
Logo fakulteta

Fakultet sporta i fizičkog obrazovanja u Nišu ima dugu tradiciju. Prvi oblik bavljenja ovom oblašću u visokom školstvu je Grupa za fizičko vaspitanje osnovana 1954. godine na Višoj pedagoškoj školi u Nišu, a studije su trajale dve godine. Studijska grupa za fizičko vaspitanje je 1971. godine otvorena na Filozofskom fakultetu u Nišu. Samostalan Fakultet fizičke kulture, u okviru Niškog univerziteta, osnovan je 1999. godine, a 2006. menja ime u Fakultet sporta i fizičkog obrazovanja.

Fakultet organizuje studijske programa na četiri stepena osnovne strukovne, osnovne akademske, diplomske akademske-master i doktorske akademske. Od akademske 2007/08. godine, studijski programi na svim nivoima odvijaju se po principima Bolonjske deklaracije.

Zvanja koja se stiču na ovom fakultetu su: trener posle završenih osnovnih strukovnih studija, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta posle osnovnih akademskih studija koje traju četiri godine, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta posle diplomskih akademskih studija i doktor nauka- fizičko vaspitanje i sport posle doktorskih akademskih studija.

Od osnivanja fakulteta do 2009. godine, diplome Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu steklo je:  na osnovnim studijama – 793 studenata, na osnovnim trogodišnjim studijama – 45 studenata, na specijalističkim studijama – 7 studenata i na magistarskim studijama – 86 studenata.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu trenutno ima 547 studenata na osnovnim studijama, 50 na osnovnim trogodišnjim studijama, 393 na osnovnim akademskim studijama, fizičko vaspitanje i sport, 13 na osnovnim strukovnim studijama, sport i 21 na doktorskim akademskim studijama.

Fakultet uspešno sarađuje sa brojnim evropskim univerzitetima i aktivno učestvuje u projektima i izvodi ih. Jedna od organizacionih jedinica fakuleta je i Centar za multidisciplinarna istraživanja.

 

Adresa: Čarnojevića 10a, 18000 Niš
Tel. 018/510 900
Faks: 018-242 482, lok 360
veb sajt: www.fsfv.ni.ac.rs
e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs