Elektronski fakultet u Nišu

elektronski fakultet
Elektronski fakultet u Nišu

Elektronski fakultet u Nišu se razvio iz elektronskog odseka Tehničkog fakulteta, koji je 1960. godine otvoren u okviru Univerziteta u Beogradu. Godine 1982. preseljen je iz zgrade Tehničkog fakulteta u novu, modernu zgradu sa četiri amfiteatra, četrdeset učionica, trideset laboratorija, računskim centrom, kabinetom za strane jezike, bibliotekom, savremenom mernom i računskom opremom za nastavu i nauku, kao i studentskim klubom.

Nastavni planovi i programi tokom rada Elektronskog odseka i Elektronskog fakulteta menjali su se i prilagođavali nastalim potrebama privrede i dostignućima u nauci.

Elektronski fakultet u Nišu organizuje studije na sva tri nivoa. Na osnovnim akademskim studijama studijski program je Elektrotehnika i Računarstvo. Na master studijama u trajanju od dva semestra dostupni su sledeći programi Elektroenergetika, Elektronika i Mikroprocesorska tehnika, Računarstvo i informatika, Telekomunikacije i upravljanje sistemima. Fakultet organizuje i osnovne strukovne studije u trajanju od šest semestara kroz program Elektrotehnika i Informacione tehnologije.

Od organizacija aktivne su EISTEC (Asocijacija studenata elektronskih fakulteta Evrope) i BEST (Udruženje studenata tehnike Evrope). Fakultet izdaje i dva časopisa Facta universitatis i Mikrotalasnu reviju (Microwave Review).

Danas na fakultetu studira preko 2 000 studenata.

 

Adresa: Aleksandra Medvedeva 14, 18000 Niš
Tel. 018/529 105
Fax: 018/588 399
veb sajt: www.elfak.ni.ac.rs
e-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs