Fakultet tehničkih nauka u Čačku

Tehnički_fakultet_Čačak
Tehnički fakultet u Čačku

Godine 1975. osnovan je Pedagoško-tehnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu sa sedištem u Čačku, a  smerovi koji su se realizovali obrazovali su buduće profesore mašinstva, elektrotehnike i tehničkog obrazovanja. Broj obrazovnih oblasti širio se od tada, a 1986. godine utvrđen je naziv Tehnički fakultet. U oktobru 2012. godine od strane Vlade Republike Srbije prihvaćen je predlog za promenu naziva ustanove, te fakultet danas nosi ime Fakultet tehničkih nauka.

Fakultet tehničkih nauka u Čačku, na osnovnim akademskim studijama u trajanju od četiri godine, realizuje nastavu na smerovima Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo i Mehatronika, a na osnovnim akademskim u trajanju od tri godine – Inženjerski menadžment, Informacione tehnologije i Preduzetnički menadžment. Realizuju se i integrisane akademske studije koje traju pet godina i nose 300 ESPB u oblasti tehnike i informatike.

 • Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo – 4 god
 • Mehatronika – 4 god
 • Inženjerski menadžment – 4 god
 • Informacione tehnologije – 4 god
 • Preduzetnički menadžment – 4 god

Na master akademskim studijama organizuju se programi:

 • Ekektrotehničko i računarsko inženjerstvo
 • Informacione tehnologije
 • Mehatronika
 • Tehnika i informatika – Master za elektronsko učenje; (akreditovan za upis do šk. 2015/2016)
 • Inženjerski menadžment
 • Predmetna nastava elektrotehničkog i računarskog inženjerstva (akreditovan za upis do šk. 2017/2018)
 • Predmetna nastava mašinskog inženjerstva

Doktorske studije u trajanju od tri godine organizuju se za programe Elektroenergetika i savremeni materijali i Tehnologije u elektrotehnici.

Fakultet tehničkih nauka u Čačku nudi izuzetnu opremljenost učionica i laboratorija i rad sa manjim grupama. Kvalitet nastave je na visokom nivou, jer je fakultet posvećen permanentnom usavršavanju profesora i asistenata. Po završenim studijama naši diplomci dobro se snalaze u traženju posla, o čemu svedoči veliki broj naših diplomaca na rukovodećim pozicijama u zemlji i inostranstvu. Praktična nastava predviđena nastavnim planom i programom realizuje se u laboratorijama na Fakultetu, u preduzećima i školama.

Fakultet sarađuje sa nekoliko vodećih međunarodnih kompanija (Oracle, Intergraph, Fujitsu, Microsoft i dr.) koje se bave informacionim tehnologijama, elektroenergetikom, telekomunikacijama i drugim granama koje su u neposrednoj vezi sa studijskim programima koji se izučavaju na Fakultetu. Neke od izuzetnih kompanija koje učestvuju u stručnom osposobljavanju naših studenata za budući praktičan rad su HE Đerdap, HE Ovčar Banja, Drinske HE, TE Obrenovac i Kostolac, Sloboda“- Čačak, Metalac“ i FAD iz Gornjeg Milanovca i drugi.

 

Adresa: Svetog Save 65, 32000 Čačak
Tel. 032/30 27 00
Faks: 032/34 21 01
veb sajt: http://www.ftn.kg.ac.rs/
e-mail: info@ftn.kg.ac.rs