Univerzitet u Kragujevcu

unk1
Univerzitet u Kragujevcu

Univerzitet u Kragujevcu osnovan je 1976. godine i njegovi koreni sežu do Liceum Knjaževstva serbskog koji je preteča današnjih Univerziteta u Srbiji.  Prvi fakulteti u Kragujevcu su bili: Mašinski, Ekonomski, Pravni i Prirodno-matematički fakultet.

Liceum Knjaževstva serbskog, osnovan je 1838. godine i predstavlja vrhunac nastojanja kneza Miloša Obrenovića da Srbija dobije školu na kojoj bi se sticala najviša znanja.

Kragujevački univerzitet ima važnu ulogu za početak prosvetnog razvoja, jer koreni ovog univerziteta, kao i visokog školstva u Srbiji, sežu do prve polovine XIX veka, kada je u ovom gradu osnovan Licej – “Liceum knjaževstva serbskog”.  Licej je bio prva najviša obrazovna institucija u Srbiji i preteča svih srpskih univerziteta. Iz njega je kasnije obrazovana “Velika škola”, iz koje je nastao Univerzitet u Beogradu.

U sastavu Univerziteta u Kragujevcu danas postoji 12 fakulteta koji su smešteni u Kragujevcu, Čačku, Kraljevu, Užicu, Jagodini i Vrnjačkoj Banji. Na njima se realizuje preko 60 programa osnovnih studija, a studenti imaju mogućnost za sticanje visokih naučnih i stručnih zvanja iz širokog spektra nauka. Na Univerzitetu se kontinuirano razvijaju novi programi, analizira se kvalitet nastavnog procesa, prati efikasnost studiranja, vrši se inoviranje nastavnih planova, podsticanje naučnog podmlatka i unapređivanje naučnoistraživačkog rada.

Studijski programi se ostvaruju u okviru jedne ili više obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih oblasti: Prirodno-matematičke nauke, Društveno-humanističke nauke, Medicinske nauke, Tehničko-tehnološke nauke i Umetnost.

Fakulteti Univerziteta u Kragujevcu učestvuju u projektima iz programa osnovnih nauka Ministarstva nauke Republike Srbije, kao i u projektima iz oblasti tehnološkog razvoja, a od posebnog značaja je učešće ovih fakulteta u međunarodnim projektima iz programa “Eureka”, “Tempus”, kao i drugim projektima Evropske unije.

Univerzitet u Kragujevcu razvija međunarodnu saradnju sa oko 60 univerziteta širom Evrope i sveta. Međunarodne aktivnosti se realizuju kroz članstvo u Evropskoj asocijaciji univerziteta, Balkanskoj rektorskoj konferenciji, Dunavskoj rektorskoj konferenciji, Zajednici univerziteta Mediterana, Svetskoj asocijaciji univerziteta, kao i drugim organizacijama koje se bave pitanjima visokog obrazovanja.

Na Univerzitetu je formiran Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata, čiji je glavni cilj pružanje podrške studentima i diplomcima u razvoju veština, znanja i sposobnosti koje su od velikog značaja za zapošljavanje. Centar ima ulogu i u pružanju informacija studentima o mogućnostima dodatnog obrazovanja, domaćim i inostranim stipendijama, kao i ponudama za poslove i prakse.

 

  Adresa: Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac
  Tel. 034/370 270
  Faks: 034/370 168
  veb sajt: www.kg.ac.rs
  e-mail: pr.sluzba@kg.ac.rs


Spisak fakulteta Univerziteta u Kragujevcu: