Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

20kqioy
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu razvio se iz odeljenja Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu 1972. godine, iz kog se izdvojio kao samostalna visokoobrazovna ustanova pet godina kasnije.

Fakultet svojim radom u obrazovnom i naučno-istraživačkom sektoru doprinosi regionalnom i nacionalnom razvoju. Do sada je bio rukovodilac i učesnik u mnogim državnim i međunarodnim projektima.

Prirodno-matematički fakultet u svom sastavu ima četiri instituta koji funkcionišu kao organizacione jedinice Institut za biologiju i ekologiju, Institut za fiziku, Institut za hemiju i  Institut za matematiku i informatiku. Na njima se realizuju osnovne akademske, diplomske master i doktorske studije. Na Institutu za biologiju i ekologiju postoje i osnovne strukovne studije, a master studije iz oblasti ekologije su u procesu akreditacije. Studije na Institutu za matematiku i informatiku imaju reformisan plan i program od ove godine.

 

Adresa: Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac
Tel. 034/336 223
Faks: 034/335 040
veb sajt: www.pmf.kg.ac.rs
e-mail: pmfkrag@kg.ac.rs