Pravni fakultet u Kragujevcu

kragujevac pravni
Pravni fakultet u Kragujevcu

Kragujevac ima dugu tradiciju izučavanja prava od 1840. godine u okviru Liceja Knjažestva Serbskog. Godine 1972. otvara se odeljenje Pravnog fakulteta u Beogradu, a četiri godine kasnije odeljenje prerasta u samostalan fakultet, i sa još pet fakulteta i dva instituta osniva Univerzitet u Kragujevcu.

Pravni fakultet u Kragujevcu realizuje osnovne akademske, master akademske i doktorske studije koje su u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Osnovne akademske traju četiri godine, a zvanje koje se stiče njihovim završavanjem je pravnik četvorogodišnjih studija. Posle master studija, u trajanju od godinu dana, stiče se zvanje diplomirani pravnik-master.

Misija Fakulteta je da podstiče intelektualni i lični razvoj i podigne nivo obrazovanja obezbeđivanjem visokokvalitetne nastave, zatim da unapredi pravnu nauku i praksu, sprovodi istraživanja i pruža usluge za okruženje.

Kako bi pružio svojim studentima praktična znanja i iskustva, Fakultet sarađuje sa pravosudnim organima, privrednim licima, centrima za socijalni rad, kazneno-popravnim ustanovama, državnom i lokalnom upravom i diplomatsko-konzularnim službama. Pored navedenih institucija, Fakultet sarađuje i sa sebi srodnim ustanovama u Srbiji i inostranstvu kroz razmenu nastavnika, saradnika i studenata.

 

Adresa: Jovana Cvijića 1, 34000 Kragujevac
Tel. 034/306 500
Faks: 034/306 540
veb sajt: www.jura.kg.ac.rs
e-mail: faculty@jura.kg.ac.rs